5 Almindelige narcissistiske træk og hvordan man genkender dem

af

Her er et overblik:

Introduktion til narcissisme og dens indflydelse på relationer

Narcissisme er et personlighedstræk karakteriseret ved en overdreven interesse i eller beundring af sig selv og ens ydre fremtræden. Det stammer fra den græske mytologi, hvor den unge Narcissus blev forelsket i sit eget spejlbillede i vandet. I psykologisk forstand henviser det til narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD), som er en diagnosebetegnelse for en langt mere alvorlig tilstand, end de fleste mennesker udviser i deres daglige narissistiske træk.

Relationer med en narcissistisk person kan være udfordrende af flere grunde:

 • Mangel på empati: Narcissister har ofte svært ved at genkende eller forstå andre menneskers følelser og behov, hvilket fører til, at de kan synes ufølsomme eller selvoptagede.
 • Behov for beundring: Deres selvopfattelse afhænger stærkt af andres beundring, og de søger konstant validering, hvilket kan gøre relationerne uholdbare.
 • Følelse af berettigelse: Narcissister føler ofte, at de har ret til bestemte behandlinger eller fordele uden at tage hensyn til andres rettigheder.
 • Manipulative tendenser: For at opretholde en følelse af overlegenhed kan de manipulere andre, hvilket forværre relationer.
 • Følsomhed over for kritik: Selv mild kritik kan opfattes som et dybt personligt angreb, hvilket kan føre til konflikter og argumenter i forholdet.

Forståelse af narcissisme og dets indvirkning på interpersonelle forhold er nøglen til at identificere og navigere i de udfordringer, der kan opstå, samt til at beskytte ens eget følelsesmæssige velbefindende.

Hvad er narcissistiske træk? En grundlæggende forståelse

Narcissistiske træk refererer til et sæt adfærdsmønstre og personlighedsegenskaber, som er karakteristiske for en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) eller dem, der udviser en høj grad af narcissisme. Disse træk omfatter ofte en overdreven selvoptagethed, en oppustet følelse af egen værdi, og et konstant behov for beundring og opmærksomhed fra andre.

Personer med narcissistiske træk kan fremvise en række adfærd, der afspejler disse tendenser:

 • Selvværd baseret på ekstern bekræftelse: Deres selvfølelse synes at være afhængig af ros og anerkendelse fra omverdenen, og de kan blive stærkt påvirket af kritik eller fiasko.
 • Manglende empati: De har ofte besvær med at genkende eller identificere sig med følelserne og behovene hos andre.
 • Storhedsvanvid: De kan have urealistiske opfattelser af deres egen betydning og evner, ofte ledsaget af fantasier om succes, magt eller perfektion.
 • Manipulerende opførsel: De kan benytte forskellige strategier for at forme relationer og situationer til fordel for sig selv, uden hensyn til andre.
 • Følsomhed over for kritik: De kan reagere negativt på kritik eller tegn på at andre ikke ser dem så positivt, som de ser sig selv.

Det er vigtigt at forstå, at mens næsten enhver kan udvise narcissistiske træk på et tidspunkt, bliver det kun betegnet som en personlighedsforstyrrelse, når disse træk er så dominerende, at de markant forstyrrer en persons evne til at fungere i hverdagen.

Det grandiose selv: Sådan opdager du overdriven selvtillid og arrogance

At kunne skelne mellem selvsikkerhed og overdriven selvtillid er vigtigt for at forstå narcissistiske træk. Mennesker med et grandios selv har en tendens til kontinuerligt at overvurdere deres præstationer og kompetencer. De fremstående tegn på overdriven selvtillid og arrogance kan identificeres ved følgende adfærdsmønstre:

 • Uophørlig selvforherligelse: Individet har en konstant behov for at tale om deres succeser og fremhæve egne bedrifter, ofte på en måde, der forsøger at mindske andres præstationer.
 • Manglende empati: Personen viser en tydelig mangel på empati og interesse for andres følelser eller velfærd. De kan ignorere andres behov og koncentrere sig udelukkende om sig selv.
 • Krav om beundring: Der er en stærk forventning om, at omgivelserne skal beundre dem og anerkende deres ‘unikhed’. De søger konstant validering fra andre.
 • Overfølsomhed over for kritik: Trods den høje selvtillid reagerer det grandiose selv ofte negativt på kritik og kan blive forsvarlige eller endda aggressive, når deres fejl peges ud.
 • Dominerende adfærd: En person med grandios selvtillid vil ofte forsøge at dominere samtaler og relationer og tage kontrol for at sikre, at de er i centrum.

Genkendelsen af disse træk kan hjælpe individer til at forstå dynamikken ved narcissistisk adfærd og navigere socialt på en mere bevidst måde. Ved at observere, hvordan en person reagerer på succes, modgang, og til feedback, kan man ofte få et indblik i, hvorvidt de besidder et grandios selv.

Manglende empati: Genkendelse af koldhed og følelsesmæssig afstand

Manglende empati er et kendetegn ved narcissisme, der kan manifestere sig som en påfaldende mangel på interesse eller forståelse for andres følelser og behov. Ved at lægge mærke til visse advarselstegn kan man genkende denne form for følelsesmæssig koldhed.

Når en person konsekvent:

 • Viser en manglende evne til at anerkende eller dele andres følelser og erfaringer.
 • Tilsyneladende ignorerer eller nedprioriterer vigtige følelsesmæssige begivenheder i andres liv.
 • Fremstår uaffekteret af andres distress eller åbenlyse følelsesmæssige reaktioner.
 • Reagerer utilpasset eller virker upåvirket i situationer, hvor empati er forventet.

Disse handlinger kan forårsage en følelse af følelsesmæssig afstand mellem den narcissistiske person og dem omkring dem, hvilket kan resultere i forstyrrede relationer. For at håndtere ens manglende evne til at vise empati, kan det være nyttigt for pårørende eller venner at søge støtte og rådgivning hos professionelle, der har erfaring med narcissistisk adfærd. Sådan støtte kan hjælpe dem med bedre at forstå og navigere i de udfordringer, der følger med at have en relation til en person, der viser disse følelsesmæssige begrænsninger.

Manipulativ adfærd: Tegn og eksempler på manipulation i forhold

Manipulation i forhold kan være svært at genkende, da det ofte er subtilt og snigende. Det er vigtigt at være opmærksom på forskellige manipulative taktikker, så man kan beskytte sig mod dem. Her er nogle tegn og eksempler på manipulativ adfærd:

Tegn:

 • Konstant skyldfølelse: Offeret kan føle sig konstant skyldig, da manipulatoren ofte gør det klart, at alt, hvad der går galt, er offerets skyld.
 • Gaslighting: Manipulatoren vil benægte realiteter eller fornægte ting, de har sagt eller gjort, for at få offeret til at tvivle på deres egen opfattelse eller fornuft.
 • Isolation: Manipulatoren kan forsøge at isolere offeret fra venner og familie for at få mere kontrol.
 • Favoriserende behandling: Manipulatoren giver ros eller belønninger, men kun hvis offeret opfører sig på bestemte måder.
 • Passiv-aggressiv adfærd: Manipulatoren udtrykker sin utilfredshed eller aggression på en indirekte og skjult måde.

Eksempler:

 1. Skjulte trusler eller ultimativer: Manipulatoren kan komme med skjulte trusler eller bruge ultimativer for at tvinge offeret til at gøre, hvad de vil.

 2. Falske komplimenter: For at holde offeret følelsesmæssigt afhængige kan manipulatoren bruge falske komplimenter eller kærlighed som en måde at kontrollere.

 3. Projicering: Manipulatoren beskylder ofte offeret for at have de negative træk eller følelser, som de faktisk selv besidder.

 4. “Triangulering”: Her bringer manipulatoren en tredje person ind i relationen for at skabe jalousi eller spille folk ud mod hinanden.

At anerkende disse tegn og eksempler på manipulativ adfærd er nøglen til at forsvare sig selv og opretholde et sundt forhold. Hvis du genkender disse mønstre i dit forhold, kan det være et signal om, at det er tid til at sætte grænser eller søge hjælp.

Behovet for beundring: Forstå en narcissists søgen efter opmærksomhed

Kravet om konstant opmærksomhed og beundring er et centralt træk hos narcissister. Denne evige søgen stammer fra et dybtliggende behov for at føle sig værdsat og overlegen.

 • Narcissister ønsker ofte at være i rampelyset og kan udvikle sofistikerede metoder til at sikre sig andres bevågenhed. De kan for eksempel:
  • Fremhæve egne præstationer og talenter.
  • Nedgøre andre for at fremstå bedre selv.
  • Søge job eller roller, der giver status og anerkendelse.
  • Påtage sig det centrale fokus i sociale sammenhænge.

Der ligger ofte en skrøbelighed under overfladen af en narcissists charme. Den konstante behov for beundring kan skyldes et lavt selvværd og en skjult usikkerhed, som narcissisten forsøger at skjule.

 • For nok opmærksomhed vil en narcissist nogle gange:
  • Overdrive egne evner og succeser.
  • Manipulere situationer til egen fordel.
  • Bruge charmoffensiver for at vinde folks gunst.

Forståelse af narcissisters behov for opmærksomhed er vigtig for at navigere i relationer med dem. Uden konstant opbakning og beundring kan narcissister føle sig afvist og usikre, hvilket kan føre til nedladende eller endog fjendtlig adfærd over for dem, der ikke længere tilbyder den ønskede bekræftelse.

I grænsesituationer kan bekræftelsestrangen hos narcissisten resultere i, at de skaber eller overdriver scenarier, hvor de får helterollen, for at sikre, at alle øjne er rettet mod dem. De kan opleves som overdrevet dramatiske eller insisterende på, at deres præstationer anerkendes.

Misundelse og konkurrence: Hvordan jalousi manifesterer sig hos narcissister

Narcissister oplever ofte stærke følelser af misundelse og deltager i konkurrenceprægede adfærdsmønstre som en måde at opretholde deres forestillede overlegenhed på. Når en person med narcissistiske træk står over for andres succeser eller lykke, kan dette udløse intense følelser af jalousi, fordækt som en række forskellige reaktioner.

 • Depreciering af Andre: Narcissister kan forsøge at nedgøre eller devaluere andres præstationer ved at kritisere dem eller bagatellisere deres succes, i et forsøg på at bevare deres selvopfattelse af at være overlegen.

 • Overdrevne Egne Præstationer: De kan overdrive deres egne succeser, selv når de er mindre betydningsfulde end dem, de misundes over, for at kompensere for deres indre følelses af utilstrækkelighed.

 • Efterlignelse: I visse tilfælde går narcissister så vidt som til at imitere dem, de misunder, ved at kopiere deres tøjstil, interesser eller adfærd for selv at opnå anerkendelse.

 • Konkurrencemæssigt Udfordring: Narcissister kan indgå direkte i unødvendige konkurrencer for at prøve at bevise deres overlegenhed over dem, de føler sig truede af.

Disse adfærdsmønstre stemmer fra deres dybtliggende usikkerhed og et behov for konstant bekræftelse af deres egenværd. En narcissistisk person vil ofte ikke anerkende disse træk ved sig selv, fordi indrømmelse af misundelse ville undergrave deres selvopfattelse. Det gør det svært for dem at anerkende deres egne begrænsninger og arbejde med konstruktiv selvkritik eller personlig vækst. Desværre kan disse konfliktfyldte interaktioner skade relationer og skabe et fjendtligt miljø, især på arbejdspladsen eller i sociale kredse, hvor deres opfattelse af hierarki og dominans ofte bliver mest tydelig.

Sårbare versus storhedsvanvittige narcissister: Lær de forskellige typer at kende

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse optræder i forskellige former, og det er vigtigt at kunne skelne mellem de to fremherskende typer: sårbare og storhedsvanvittige narcissister. Forståelse af disse varianter giver bedre indsigt i adfærdsmønstre, og kan forbedre kommunikationen og håndteringen af relationer til mennesker med disse træk.

Sårbare narcissister:

 • Er ofte følsomme og usikre
 • Har lavt selvværd og søger sympati og bekræftelse fra andre
 • Kan virke indadvendte eller tilbageholdne
 • Reagerer stærkt på kritik og kan føle sig hurtigt sårede
 • Deres narcissisme manifesterer sig som en forsvarsmekanisme til at dække over følelser af utilstrækkelighed

Storhedsvanvittige narcissister:

 1. Viser en åbenlys følelse af egen vigtighed og et behov for beundring
 2. Skryder ofte om præstationer og talenter
 3. Mangler empati og er uvillige til at anerkende andres følelser og behov
 4. Stiler efter magt, succes og skønhed
 5. Er villige til at udnytte andre for at nå deres egne mål

Mens storhedsvanvittige narcissister kan virke selvsikre og charmerende, er der ofte en skrøbelighed under overfladen. De bruger deres grandiositet til at skabe en facade, der skjuler dybe usikkerheder. Sårbar narcissisme er mere subtil og kan være svær at genkende, da disse individer ikke altid fremstår som typiske narcissister.

Forståelsen af disse forskelle er vigtig, fordi den påvirker tilgangen til terapi og støtte. Terapien fokuserer ofte på at hjælpe sårbare narcissister med at bygge en realistisk selvfølelse og lære at takle kritik, mens det for storhedsvanvittige narcissister kan involvere arbejde med empati og sociale færdigheder.

Kommunikation med en narcissist: Strategier og grænsesætning

At kommunikere med en narcissist kan være både frustrerende og udfordrende, da de ofte er mere fokuseret på at opfylde deres egne behov end at engagere sig i gensidig forståelse. Det er afgørende at udvikle klare kommunikationsstrategier og fastsætte grænser for at beskytte sig selv mod de potentielt skadelige virkninger af et sådant samspil.

 • Brug “Jeg”-udsagn: Når man taler med en narcissist, kan det hjælpe at bruge “Jeg”-udsagn. Dette hjælper med at udtrykke dine egne følelser uden at anklage, hvilket kan reducere narcissistens behov for at gå i forsvarsposition.

 • Definer klare grænser: Det er vigtigt at fastsætte klare grænser for, hvad der er acceptabelt i kommunikationen. Narcissister tester ofte grænser, så vær konsekvent og fast, når du håndhæver disse grænser.

 • Undgå at forsvare eller forklare for meget: Narcissister kan forsøge at få andre til at tvivle på sig selv ved konstant at kræve forklaringer eller få dem til at forsvare deres handlinger. Det er vitalt at begrænse denne form for interaktion.

 • Hold dig til sagens kerne: Narcissister har tendens til at afspore samtaler eller skifte fokus til at handle om dem selv. Hold samtalen centreret om det oprindelige emne og undlad at blive suget ind i sideemner.

 • Beskyt dig selv følelsesmæssigt: Det er essentielt at sørge for sin egen følelsesmæssige velbefindende. Kommunikation med en narcissist kan være drænende, så sørg for at have støtte fra venner, familie eller en terapeut.

 • Vælg dine kampe: Overvej nøje, hvilke emner der er værd at tage op. Nogle gange kan det bedst betale sig at undgå konfrontationer, især i situationer hvor narcissisten ikke vil være modtagelig for feedback.

Disse strategier kan hjælpe med at navigere i kompleksiteten ved at kommunikere med en narcissist, hvilket kan gøre samspillet mere håndterbart og mindre skadeligt for eget følelsesmæssige helbred.

At leve eller arbejde med en narcissist: Selvhjælpstips og copingmekanismer

Når man interagerer med en narcissist, kan det være svært at bevare sin egen mentale sundhed og følelse af værd. Men med de rette strategier kan det blive mere håndterbart. Her er nogle selvhjælpstips og copingmekanismer, der kan bruges, når man skal omgås med en narcissist, hvad end det er i privatlivet eller på arbejdspladsen.

 • Sæt grænser: Vær tydelig omkring dine grænser og kommuniker dem fast, men respektfuldt. Det er vigtigt at stå ved dine grænser, selv når narcissisten forsøger at overskride dem.

 • Beskyt dit selvværd: Narcissister kan underminere din selvfølelse. Sørg for at opretholde et netværk af støtte, der kan bekræfte din værd og dit perspektiv.

 • Undlad at tage det personligt: Narcissistens adfærd er et udtryk for deres egne problemer, ikke en reflektion af dig. Prøv at distancere dig følelsesmæssigt fra deres handlinger.

 • Håndtering af konflikter: Når en konflikt opstår, benyt dig af fakta og logik fremfor følelser. Undgå at blive fanget i et meningsløst drama.

 • Søg professionel hjælp: Overvej hjælp fra en terapeut, hvis du føler dig overvældet ved at skulle håndtere en narcissist. Det kan give dig nye strategier og et sted at sortere dine tanker og oplevelser.

Det er værd at huske, at omgang med narcissister kan være drænende, og det er ikke en reflektion af din evne til at samarbejde eller være i et forhold. Prioriter din egen velbefindende og forsøg at opretholde en sund distance, når det er nødvendigt.

Helbredelse og recovery: Vejen frem efter en narcissistisk relation

At komme sig efter et forhold til en narcissist kan være en lang og udfordrende proces. Det er essentielt at anerkende, at heling tager tid, og at det er en gradvis rejse, der kræver tålmodighed og selvomsorg. Her er nogle skridt, der kan faciliteres på vejen mod recovery:

 1. Søg professionel hjælp: En terapeut med erfaring i narcissistiske relationer kan hjælpe med at forstå de dynamikker, der har spillet ind, og hvordan man bedst arbejder med følelsesmæssig healing.

 2. Genopretter selv-identitet: Forhold til narcissister kan erodere ens selvfølelse. Det er vigtigt at genoprette og genopbygge ens egen identitet uden for relationen.

 3. Styrk dit sociale netværk: En god støttegruppe af venner og familie er afgørende. De kan tilbyde en følelsesmæssig støttepude som kan være uvurderlig i helingsprocessen.

 4. Sæt grænser: Lær at identificere og sætte grænser for at beskytte sig mod yderligere emotionelt misbrug.

 5. Selv-reflektion:

  • Forstå de advarselsskilte, man måske ignorerede.
  • Arbejde gennem skam og skyldfølelse, der ofte er resultatet af manipulative forhold.
 6. Fokuser på egenomsorg: Prioriter aktiviteter, der fremmer fysisk, mentalt og følelsesmæssigt velvære, såsom motion, god ernæring og hobbyer, der bringer glæde.

 7. Undgå at gentage mønstre: Vær opmærksom på ikke at falde i fælden ved at indlede nye relationer, der efterligner de samme usunde mønstre.

Huske på at helbredelse ikke er lineær og det kan være nødvendigt at vende tilbage til tidligere faser i helingsprocessen. Med tiden og den rette support kan man opdage styrken i sig selv og skabe sundere relationer i fremtiden.