Coaching

Din vej til personlig udvikling og forandring

Coaching

Coaching bruges som redskab til at hjælpe dig med at skabe forandring eller udvikling på et specifikt område eller problem.

Som coach bruger jeg en blanding af min viden og erfaring som psykolog, NLP, samt videre certificering i mindfulness.

Sammen udforsker vi den specifikke udfordring du har, undersøger løsnings- og udviklingspunkter, afdækker mål og værdier og fokuserer på implementering af disse i overensstemmelse med hvem du er.

Jeg tilbyder altid en gratis første samtale på 30 minutter som primært vil blive brugt til at afdække din situation og dit behov samt forventninger, og aftale muligt videre forløb.

Mandlig psykolog, der gør klar til individuel terapi online

Hvis du er…

Virksomhed

Online, minimun 60 min.

Som coach støtter jeg jer i at bibeholde eller skabe en sund organisation i balance, med øje for både den enkelte medarbejders livs- og arbejdsglæde samt organisationens produktivitet, vision og mål for fremtiden.

​Med fokus på jeres behov som organisation, er det muligt at arbejde 1:1 eller vha. undervisning  og foredrag.

Individ

Online, 60 min.

For dig der ønsker at fokusere på personlig udvikling, med udgangspunkt i specifik udfordring eller område af dit privat- eller arbejdsliv.

StartUp

Online, 60 / 90 min.

For dig eller jer som er i begyndelsen af at skabe virksomhed, og som ønsker guidning ift. udvikling af vision og konkrete redskaber til implementering.

Med udgangspunkt i jeres behov, skabes et fundament for et bæredygtigt arbejdsliv for alle medarbejdere, og giver jer det bedste udgangspunkt for en succesfuld langsigtet plan.

“En af de ting jeg blandt andet bruger dagligt er “bedre spørgsmål giver bedre svar”.
Andreas har givet mig redskaberne til at komme videre til det liv som jeg gerne vil leve og selvom der stadig er et stykke vej så ved jeg hvilken retning jeg skal i.
For mig har det betydet en livsstilsændring.
Et nyt mindset.
Jeg sætter kæmpe stor pris på det jeg har lært af Andreas og jeg ser frem til at han fremadrettet skal være min co-driver mod et bedre og mere givende liv.”

– Tidl. Klient

“Jeg stod midt i mit livs værst tænkelige scenarie og via visualisering forsvandt min smerte som dug for solen.
Andreas’ mentaliseringsøvelser rykker i ens sind og krop. Ydermere er han så skarp på at stille de helt rigtige spørgsmål, som skaber et refleksionsrum, som danner et solidt fundament for forandring. Ikke bare en her og nu-forandring, men en forandring for livstid.” 

– Tidl. Klient

Online Psykolog
Andreas M. Jensen

Sammen finder vi ud af, hvad du ønsker at arbejde med, og hvordan vi bedst kan opnå dette. Jeg fokuserer altid på det, der er vigtigt for dig. Alt foregår online, så du kan deltage fra komforten af dit eget hjem.