Narcissistiske relationer: Hvordan man håndterer dem

af

Her er et overblik:

Introduktion til narcissistisk adfærd

Narcissistisk adfærd er et mønster af adfærd, der er karakteriseret ved en overdreven optagethed af sig selv samt behovet for beundring og mangel på empati over for andre. Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) eller træk, viser ofte en række adfærdsformer, der kan have dybdegående effekter på deres relationer med andre.

En nøglekomponent i dette adfærdsmønster er selvcentrerethed. Narcissister ser ofte sig selv som overordentlig specielle og retfærdiger derfor, at de bør være centrum for opmærksomhed. De længes efter beundring og kan blive meget involverede i at konstruere et image af sig selv, der spejler succes, magt eller skønhed.

En anden udbredt karakteristik er manglende empati. Narcissister har ofte svært ved at anerkende eller indleve sig i andre menneskers følelser eller behov. Dette kan føre til en række udfordringer i relationer, hvor deres partnere kan føle sig overset, devalueret eller manipuleret.

Desuden har narcissister en tendens til at udnytte andre for at nå deres egne mål og ønsker, hvilket kan føre til toksiske og ensidige relationer. De har også en dyb frygt for kritik og kan reagere med vrede eller nedgørelse, hvis de føler sig truet eller afsløret.

 • Selvcentrerethed
 • Mangel på empati
 • Behov for beundring
 • Udnyttelse af andre
 • Følsomhed overfor kritik

At håndtere dem i personlige forhold, arbejdspladser eller andre sociale sammenhænge kræver forståelse, grænser og ofte professionel støtte.

Narcissistens karaktertræk og adfærdsmønstre

Narcissistiske personer udviser ofte en række karakteristiske træk og adfærdsmønstre, som kan være problematiske i relationer med andre mennesker. Forståelse af disse træk er afgørende for at kunne navigere i relationer med narcissister.

 • Selvoptagethed: Narcissister har en overdreven følelse af egen betydning. De kan virke meget selvcentrerede og har ofte en opblæst selvopfattelse.
 • Manglende empati: De kan have svært ved at sætte sig i andres sted eller anerkende andres følelser.
 • Behov for beundring: Narcissister søger konstant bekræftelse og opmærksomhed fra andre for at føle sig værdifulde.
 • Følelse af berettigelse: De forventer ofte særlig favorable behandlinger og kan blive frustrerede eller vrede, når de ikke får det, de føler, de fortjener.
 • Udnyttelse af andre: I deres stræben efter at opfylde egne behov kan narcissister udnytte andre uden skyldfølelse.
 • Overfølsomhed over for kritik: Selvom de udadtil kan virke selvsikre, kan narcissister være ekstremt følsomme over for kritik eller nederlag.
 • Arrogance: De kan fremstå som arrogante eller snobbede og ofte nedgøre andre for at føle sig overlegne.
 • Fantasier om succes og magt: Narcissister dagdrømmer ofte om enorm succes, magt eller idealiseret kærlighed.

Narcissistisk adfærd kan føre til vanskelig dynamik i personlige og professionelle relationer, da de kan have svært ved at opbygge sunde og gensidige forbindelser med andre. At kunne genkende disse træk og mønstre er vigtigt for at beskytte sig selv i samspillet med en narcissist.

Tegn på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) er karakteriseret ved et vedvarende mønster af storhedsvanvid, behovet for beundring og en mangel på empati over for andre mennesker. Det er vigtigt at forstå, at kun en kvalificeret professionel kan stille denne diagnose, men her er nogle advarselstegn, der ofte ses hos personer med NPD:

 • En overdreven følelse af vigtighed (storhedsvanvid): Personen kan overdrive egne evner og præstationer, ofte taler om ubegrundede succeser.

 • Konstant behov for opmærksomhed og beundring: De craver og forventer konstant positiv bekræftelse fra andre.

 • Fantasier om ubegrænset succes, magt eller skønhed: De kan ofte drømme om stor succes og magt, som ikke nødvendigvis er forankret i virkeligheden.

 • En tro på at være unik og speciel: Personen mener, at han eller hun kun kan forstås af eller bør omgås andre specielle eller statusfyldte mennesker.

 • Et behov for overdreven beundring: De forventer altid at blive bemærket som overlegne, uden nødvendige præstationer.

 • Følelse af rettighed: Personer med NPD har ofte en urealistisk forventning om særlig favørbehandling.

 • Udnyttelse af andre: De kan udnytte andre mennesker for at opnå egne mål uden skrupler eller skyldfølelse.

 • Mangel på empati: Der er ofte en manglende vilje eller evne til at anerkende og respektere andres følelser og behov.

 • Misundelse: De kan føle misundelse over andres præstationer eller føle, at andre misundes dem.

 • Arrogant og hovmodig opførsel: De kan opføre sig arrogant, hovmodigt og ser ned på andre.

Det er værd at bemærke, at disse tegn skal være langvarige, udføre betydelig mistrivsel eller funktionsnedsættelse, og ikke kan bedre forklares af andre psykiatriske forstyrrelser eller være et resultat af stofmisbrug.

Den narcissistiske cyklus: idealisering, devaluering og afvisning

Den narcissistiske cyklus består af tre hovedfaser, som ofte gentages i relationer med narcissister. Forståelse af disse faser kan være kritisk for personer, der interagerer tæt med narcissister, for at kunne navigere i disse ofte udfordrende og smertefulde forhold.

Idealiseringsfasen

I begyndelsen af forholdet vil narcissisten typisk idealisere den anden person. Denne fase er kendetegnet ved overdreven beundring og opmærksomhed. Narcissisten vil ofte fremstille sig selv som perfekt matchet til deres partner og kan love dem verden.

 • Overdreven charme og flirten
 • Intense komplimenter og kærlighedserklæringer
 • Projektion af et fælles perfekt fremtidigt liv

Devaluering

Efter idealiseringsfasen følger devalueringen, hvor narcissisten begynder at vise deres sande jeg. I denne fase vil narcissisten ofte kritisere, nedgøre og manipulere deres partner.

 • Hyppig kritik og nedgørende kommentarer
 • Manipulativ adfærd og gaslighting
 • Nedbrydning af partnerens selvværd og selvopfattelse

Afvisningsfasen

Endelig kan relationen nå en punkt, hvor narcissisten afviser eller forlader deres partner. Dette sker ofte pludseligt og uden tidligere advarsler. Narcissisten kan forlade forholdet på jagt efter en ny person at idealisere, og efterlader den anden person forvirret og såret.

 • Pludselig og ofte ubegrundet afslutning af forholdet
 • Ignorering eller total afskæring af kontakt
 • Mangel på empati eller skyldfølelse fra narcissistens side

Nøglen til at håndtere den narcissistiske cyklus er at anerkende dens faser og forstå, at disse mønstre er en reflektion af narcissistens egne mangler, ikke den anden parts værdi eller adfærd.

Kommunikationsmønstre: hvordan en narcissist manipulerer

Narcissister bruger forskellige kommunikationsmønstre til at manipulere de mennesker, som de er i relation med. Deres mål er ofte at opretholde kontrol og fremhæve deres egne idealer. Nedenstående er en række af disse manipulative teknikker:

 • Gaslighting: Narcissister vil ofte benægte deres tidligere udsagn eller handlinger, selv når der foreligger bevis for det modsatte. Dette kan få offeret til at tvivle på sin egen hukommelse og opfattelse.

 • Triangulering: Her inddrager narcissisten en tredjepart i kommunikationen for at skabe usikkerhed og spændinger. Det kan være ved at rose eller favorisere tredjeparten for at skabe jalousi eller ved at sammenligne den anden negativt med tredjeparten.

 • Følelsesmæssig udpressning: Narcissister kan manipulere andre ved at spille på deres følelser. De kan bruge skyldfølelse, skam, frygt eller forpligtelse til at få dem til at bøje sig for deres vilje.

 • Skiftende forventninger: Ved konstant at ændre deres forventninger og regler for relationen kan narcissisten holde deres partner i en tilstand af konstant usikkerhed og forsøg på at tilpasse sig.

 • Love bombing: I begyndelsen af en relation kan narcissisten overøse deres partner med kærlighed og opmærksomhed. Dette kan skabe en følelse af gæld hos partneren, som narcissisten sidenhen kan udnytte.

 • Negativ forstærkning: Ved løbende kritik, nedgørelse og ignorering kan narcissisten skabe et miljø, hvor partneren konstant søger deres anerkendelse og godkendelse.

Forståelse af disse mønstre er afgørende for at kunne identificere og håndtere manipulation i en relation med en narcissist.

Narcissistens forholdsmønstre og dynamikker

Narcissister etablerer ofte relationer på grundlag af en dyb behov for beundring og bekræftelse af deres selvopfattelse. Dette fører typisk til et par distinkte forholdsmønstre og dynamikker:

 • Idealisering: I begyndelsen af et forhold kan narcissisten overøse deres partner med komplimenter, opmærksomhed og kærlighedserklæringer. Partneren kan blive set som “den perfekte match”, ofte ud fra en overfladisk vurdering.

 • Devaluering: Efterhånden som forholdet skrider frem, og narcissisten ikke længere modtager den ønskede beundring eller opdager partnerens “fejl”, kan de begynde at nedværdige partneren, både verbalt og følelsesmæssigt.

 • Kontrol og magtspil: Narcissisten vil typisk forsøge at bevare kontrollen i forholdet ved at manipulere sin partner gennem skyld, skam, eller endog forførelse.

 • Mangel på empati: Narcissister har ofte svært ved at forstå og reagere passende på andres følelser. Dette kan føre til, at partneren føler sig overset og følelsesmæssigt forsømt.

 • Gaslighting: Narcissister bruger ofte gaslighting – en form for psykisk manipulation, hvor de får deres partner til at tvivle på deres egen forståelse af virkeligheden. Det kan underminere partnerens selvværd og selvopfattelse.

 • Afbrudt kommunikation: Når konflikter opstår, kan narcissisten undgå sund kommunikation, ofte gennem stilhed, benægtelse eller ved at vende ansvaret om på partneren.

 • Cyklisk dynamik: Forholdet kan være præget af en ond cirkel af adskillelse og genforening, hvor narcissisten vender tilbage, når de har brug for opmærksomhed eller føler sig truet af tabet af forsyning.

Forhold der involverer narcissister kræver en betydelig grad af forståelse og selvbeskyttelse for den ikke-narcissistiske partner. Det er vigtigt at genkende disse mønstre og søge professionel hjælp for at håndtere det følelsesmæssige pres, et sådant forhold kan medføre.

Sårbar narcissisme versus grandios narcissisme

Når man diskuterer narcissisme, er det vigtigt at forstå de to hovedtyper: sårbar narcissisme og grandios narcissisme. Hver har sin egen påvirkning i relationelle dynamikker, og anerkendelse af forskellene kan være afgørende for effektiv håndtering af forhold involverende narcissistiske tendenser.

Sårbar narcissisme er karakteriseret ved:

 • En indadvendt form for narcissisme
 • Følelser af utilstrækkelighed og hypersensitivitet over for afvisning
 • Tørst efter anerkendelse og bekræftelse fra andre, ofte på en skjult måde
 • Tendens til at internalisere kritik og opleve følelsesmæssig smerte

Personer med sårbar narcissisme kan virke usikre og ofte undgår at være i rampelyset. De kan reagere kraftigt på kritik eller fiasko og føle dyb forlegenhed eller skam.

Grandios narcissisme udviser som regel:

 • En udadvendt, dominerende og ofte arrogant adfærd
 • En oppustet selvværd og en overvurdering af egne evner
 • En forventning om at blive behandlet som special uden nødvendige præstationer
 • Et behov for konstant opmærksomhed og beundring

Grandiose narcissister søger rampelyset og føler sig berettiget til særlige privilegier og beundring. De kan reagere med vrede eller foragt, når de føler, at de ikke modtager den ønskede respekt.

At forstå disse forskelle kan hjælpe individer til bedre at navigere og indrette grænser i relationer med narcissister, samt at udvikle strategier for at håndtere de udfordringer, der følger med hver type narcissisme. Det er også afgørende at huske, at narcissisme ligger på et spektrum, og individer kan udvise træk fra begge typer.

Gaslighting: et effektivt værktøj for narcissisten

Gaslighting er en form for psykologisk manipulation, hvor offeret bliver bragt til at tvivle på sin egen dømmekraft og virkelighedsopfattelse. Dette kan være særligt effektivt, når det udøves af en narcissist, fordi det tillader dem at fastholde kontrol og undgå ansvar.

 • Manipulation af oplevelser: Narcissisten kan fordreje virkeligheden så meget, at offeret begynder at betvivle sine egne erindringer. For eksempel, hvis offeret påpeger en narcissists uønskede adfærd, kan narcissisten insistere på, at det aldrig skete, eller at det var fortjent.

 • Tvivlens såkald: Ved at så tvivl om offerets opfattelse og minder, kan narcissisten skabe en følelse af forvirring og usikkerhed, hvilket svækker offerets evne til at stå imod manipulationen.

 • Isolation: Narcissisten kan også anvende gaslighting til at isolere offeret fra venner og familie, som måske kunne bekræfte offerets virkelighedsopfattelse. Dette skaber en endnu større afhængighed af narcissisten.

 • Selvfølelsens nedbrydning: Ved konstant at underminere offerets selvfølelse bliver offeret mere sårbart og mindre tilbøjeligt til at stille spørgsmålstegn ved narcissistens dominans.

For at håndtere denne form for manipulation, er det afgørende at have en solid forståelse af ens egne grænser og virkelighedsopfattelse. Det kan også være hjælpsomt at føre dagbog for at holde fast i konkrete begivenheder og følelser, og søge støtte fra betroede personer eller fagfolk, som kan hjælpe med at afklare situationer og genoprette selvtilliden.

Grænser og selvbeskyttelse mod narcissistisk opførsel

At opretholde grænser er essentielt, når man interagerer med en person med narcissistiske træk. Selvbeskyttelse kræver konsekvent håndhævelse af disse grænser for at minimere den negative påvirkning fra narcissistens adfærd. Her er nogle strategier:

 • Fastsæt Klare Grænser: Det er afgørende at fastlægge, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er. Dette skal kommunikeres tydeligt til den narcissistiske person, og det skal opretholdes, selv når det bliver udfordret.
 • Undgå Jalousispil: Narcissister kan forsøge at skabe rivalisering for at opnå opmærksomhed og bekræftelse. Det er nødvendigt at undgå at deltage i sådanne spil, da de kan føre til psykisk udmattelse.
 • Selvpleje: Dyrk aktiviteter, der giver personlig tilfredsstillelse og videreudvikling, uden den narcissistiske persons involvering. Dette styrker selvværdet og reducerer afhængigheden af deres anerkendelse.
 • Undgå Isolation: Sørg for at have et støttenetværk af venner og familie, som kan give en reel perspektiv på situationen og tilbyde emotionel støtte.
 • Kendskab til Narcissistiske Taktikker: At være informeret om de manipulationstaktikker, som narcissister ofte anvender, kan hjælpe med at forudse og afværge forsøg på manipulation.
 • Professionel Hjælp: Overvej psykologisk rådgivning for at udvikle strategier til at håndtere det narcissistiske forhold og styrke evnen til at håndtere konflikter.
 • Sæt Sund Distanse: I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at skabe fysisk og emotionel afstand til den narcissistiske person for ens velbefindendes skyld.

Disse skridt kræver selvbevidsthed og fasthed, men de kan være avgørende redskaber til at bevare ens mentale sundhed i nærheden af en person med narcissistiske træk.

Opdagelse og håndtering af narcissisme på arbejdspladsen

At arbejde sammen med en narcissist kan være særligt udfordrende. De kan udvise tegn som en overdreven følelse af egen vigtighed, et behov for konstant opmærksomhed og beundring, samt en manglende evne til at anerkende andres følelser og præstationer. Identificering og håndtering af narcissisme kræver tålmodighed og strategi.

 • Først og fremmest er det vigtigt at identificere narcissistiske træk hos kollegaer eller ledere. Disse kan inkludere en tendens til at dominere samtaler, en mangel på empati, eller en tilbøjelighed til at manipulere andre til egen fordel.

 • Når narcissistiske tendenser er identificeret, er det essentielt ikke at tage deres adfærd personligt. Narcissister har ofte dybe usikkerheder, som driver deres opførsel.

 • Sæt grænser for interaktionen med personen. Det er vigtigt at fastholde professionelle grænser og ikke lade dem overtræde personlige grænser.

 • Kommuniker klart og assertivt. Vær fast i dine budskaber og lad ikke narcissistens behov for kontrol påvirke arbejdsopgaverne.

 • Søg støtte hos andre kollegaer og ledere når nødvendigt. Det kan være gavnligt at have en allieret på arbejdspladsen, som kan give råd og støtte.

 • Overvej at søge rådgivning fra en HR-afdeling eller en professionel, hvis situationen bliver for belastende eller påvirker dit arbejdsmiljø negativt.

At håndtere en narcissist på arbejdspladsen kan være en prøvelse, men med de rette værktøjer og en forståelse af narcissismen kan man navigere situationen mere effektivt og bevare en sund arbejdsatmosfære.

Sund selvomsorg: genvinde kontrol efter et narcissistisk forhold

At komme videre efter et forhold til en narcissist kan være særligt udfordrende, da den langsigtede psykologiske påvirkning kan efterlade ofrene drænet for energi og selvrespekt. Det er afgørende at fokusere på sund selvomsorg for at genvinde kontrol over sit liv.

 1. Det er vigtigt at anerkende og acceptere sine følelser. De komplekse følelser såsom skam, skyld eller vrede skal bearbejdes med empati overfor sig selv.

 2. Opsøge terapeutisk hjælp kan være vitalt. En professionel kan hjælpe med at navigere i genoprettelsesprocessen og opbygge de nødvendige redskaber til at håndtere skaderne forårsaget af narcissistisk misbrug.

 3. Sæt klare grænser. Lær at sige nej, og beskyt dig selv mod yderligere skade ved at begrænse kontakt eller fuldstændigt afbryde forbindelsen til den narcissistiske person.

 4. Omsorg for egen fysisk sundhed. Fysisk aktivitet, ordentlig ernæring og regelmæssig søvn kan alle bidrage til helbredelse.

 5. Investér i dine interesser og hobbyer. Disse aktiviteter kan nogle gange have taget bagsædet i et narcissistisk forhold, men at genvinde dem kan genopbygge selvtillid.

 6. Oprette et støttesystem af venner, familie eller supportgrupper. At have et netværk af personer, som forstår og støtter din proces, kan være afgørende for at komme tilbage på fødderne.

 7. Praktisere mindfulness. Teknikker såsom meditation, yoga eller bare dyb vejrtrækning kan hjælpe med at berolige sindet og bringe én tilbage til nuet.

For at opsummere kan selvomsorg efter et narcissistisk forhold være en rejse fyldt med udfordringer, men med de rette værktøjer og støtte er det muligt at genvinde kontrol og begynde et nyt, sundere kapitel i livet.

Afslutning: at genkende og bryde fri af narcissistiske mønstre

I færd med at navigere i relationer med narcissister, kan det være fundamentalt at kunne genkende de mønstre, disse individder typisk udviser. Det kræver en skærpet bevidsthed og viljestyrke at træde ud af den uhensigtsmæssige dans med narcissisme. Følgende skridt kan være behjælpelige for individet, der søger at befri sig selv fra de skadelige virkninger af en sådan relation:

 • Selvreflektion: Indse din rolle i relationen. Er der et mønster, hvor du pleaser eller forsøger at redde narcissisten?

 • Sæt grænser: Lær at sige nej og hold fast i dine grænser. Narcissister vil ofte teste og overskride grænser, så det er vigtigt at være konsekvent.

 • Søg støtte: Find en terapeut eller en supportgruppe, der kan hjælpe med at forarbejde erfaringerne og støtte dig i at genvinde selvværdet.

 • Uddannelsesmæssig indsigt: Læs bøger og artikler, der handler om narcissisme. Jo mere du ved, jo bedre er du rustet til at håndtere situationen.

 • Træf en beslutning: Beslut, om det er sundt for dig at fortsætte relationen. I nogle tilfælde kan det betyde at bryde fuldstændigt med narcissisten.

 • Planlæg dit exit: Hvis du beslutter at gå, sørg for at have en plan på plads. Dette kan omfatte økonomisk uafhængighed og et supportsystem.

Det er vigtigt at anerkende, at det at bryde fri af narcissistiske mønstre ofte er en proces, der kræver tid, tålmodighed og vedvarende indsats. Vær tilgivende over for dig selv undervejs, og husk at personlig vækst og genoprettelse er mulig og inden for rækkevidde.