Hvad er narcissisme: Forståelse af selvcentreret adfærd

af

Her er et overblik:

Introduktion til Narcissisme

Narcissisme, hentet fra den græske mytologi om Narcissus, en ung mand forført af sit eget spejlbillede, refererer til en personlighedsforstyrrelse karakteriseret ved et oppustet selvbillede og en overdreven trang til beundring fra andre. Mens selvtillid og selvbevidsthed er sunde træk, krydser narcissisme grænsen til selvbesatthed og en udtalt mangel på empati over for andre. Det er vigtigt at forstå nuancerne af denne adfærd for at kunne genkende den og håndtere dens konsekvenser i både personlige og professionelle sammenhænge.

De vigtigste kendetegn ved narcissistisk adfærd omfatter:

 • En overvældende følelse af vigtighed og unikhed
 • En dybt rodfæstet tro på, at man er berettiget til særlig behandling
 • Et konstant behov for beundring og opmærksomhed
 • En tendens til at udnytte andre til personlig vinding
 • En manglende evne til at anerkende og respektere andres følelser og behov
 • Jalousi over for andre eller en tro på, at andre er jaloux på dem
 • Arrogant eller hovmodig adfærd

Disse karakteristika kan manifestere sig i mange situationer og relationer, fra arbejdspladsdynamikker til familieliv. En forståelse af narcissisme er afgørende for både psykologer, som behandler narcissistiske personlighedsforstyrrelser, og for den bredere befolkning, som regelmæssigt interagerer med mennesker, der udviser disse træk.

Det er også værd at bemærke, at narcissisme kan variere i intensitet, fra milde tilfælde af selvcentreret adfærd til den fuldt udviklede narcissistiske personlighedsforstyrrelse, som er diagnostiserbar efter specifikke kliniske retningslinjer. Behandling og håndtering af narcissisme kræver ofte faglig intervention og en flerfoldig tilgang.

Narcissismens Historie og Etymologi

Ordet “narcissisme” stammer fra den græske mytologi, nærmere bestemt historien om den unge Narcissus. Han var en smuk jæger, som blev straffet af guderne for at have afvist nymfen Eko. Narcissus blev forelsket i sit eget spejlbillede i vandet og kunne ikke skille sig fra det, hvilket til sidst førte til hans undergang. Termen blev oprindeligt brugt inden for psykoanalysen af Sigmund Freud i det 20. århundrede.

 • Det latinske ord for narcissisme er “narcissismus”.
 • På dansk er etymologien for narcissisme knyttet til ordet “narcissistisk”, som henviser til selvbeundring.

I psykologien blev narcissisme først anerkendt som en psykologisk tilstand af Havelock Ellis i 1898. Men det var Freud, der virkelig udforskede narcissismens psykodynamik og hvordan det påvirker interpersonelle relationer. Han foreslog, at narcissisme er en normal del af menneskelig udvikling, men at det også kan manifestere sig i en patologisk form.

 • Freud så narcissisme som et stadium i børns udvikling, hvor deres egen krop og egen person er deres primære kærlighedsobjekter.
 • I den patologiske form bliver narcissismen en overvurdering af egne evner og en manglende evne til at have empati for andre.

I moderne tid har forskning udvidet forståelsen af narcissisme, fra teorien om en “narcissistisk personlighedsforstyrrelse” til mere nuancerede diskussioner om narcissistisk adfærd og træk i forskellige sammenhænge. Begrebet dækker i dag både sunde og usunde former for selvoptagethed og selvbeundring.

Psykologiske Kendetegn ved Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) er kendetegnet ved en række psykologiske egenskaber, der profilerer en betydelig afvigelse fra normen i forhold til selvopfattelse og omgang med andre. Her er nogle af de mest fremtrædende kendetegn:

 • Manglende Empati: Individer med NPD viser ofte en bemærkelsesværdig mangel på forståelse eller hensyntagen til andres følelser og behov. De har svært ved at sætte sig i andres sted og kan fremstå ufølsomme over for andres oplevelser.

 • Storhedsvanvid: De kan besidde en overdreven følelse af vigtighed eller unikhed. Denne selvtilstrækkelighed kan manifestere sig via fantasier om ubegrænset succes, magt eller skønhed, og de søger konstant efter beundring og anerkendelse.

 • Behov for Beundring: Narcissister søger konstant opmærksomhed og bekræftelse fra andre. De kan blive meget optagede af, hvordan de opfattes, og hvad andre tænker om dem.

 • Interpersonelle Problemer: Mennesker med NPD kan have udfordringer i relationer på grund af deres selvoptagede og udnyttende adfærd. De har en tendens til at udnytte relationer til deres egen fordel.

 • Forskruet Selvbillede: Deres selvbillede er ofte forvrænget; enten opfatter de sig selv ekstremt positivt uden evidens eller veksler mellem selvidentificeret storhed og dybtgående usikkerhed.

 • Sårbarhed over for Kritik: De reagerer ofte negativt på kritik eller nederlag og kan blive aggressive eller nedtrykte, hvis de føler sig afvist eller overset.

 • Udvikling af overfladiske Relationer: Deres relationer er ofte overfladiske og tjener udelukkende til selvforherligelse eller som kilde til beundring.

Det er vigtigt at bemærke, at individuelle nuancer kan variere, og ikke alle med diagnose nødvendigvis udviser alle disse træk. Behandling kan omfatte psykoterapi, og i visse tilfælde kan medicin anvendes for at behandle eventuelle ledsagende psykiske problemer.

Hvordan Narcissisme Diagnosticeres

Narcissisme kan være svær at diagnosticere, da personer med narcissistiske træk ofte ikke søger behandling, dels fordi de ikke mener, de har brug for hjælp, og dels fordi de kan være særligt følsomme over for kritik eller opfattet fiasko. Diagnosen stilles typisk af en psykolog eller psykiater, som bruger specifikke diagnostiske kriterier. Her er de almene trin og metoder til diagnosticering af narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD):

 1. Klinisk Vurdering:

  • En grundig samtale, hvor psykologen bedømmer individets symptomer, adfærd, og personlighed.
  • Historikken af familie og relationer bliver også vurderet for at forstå mønstre og påvirkninger.
 2. Diagnostiske Kriterier fra DSM-5:

  • NPD diagnosticeres i overensstemmelse med American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
  • Mindst fem af følgende kriterier skal være til stede for en NPD-diagnose:
   • En oppustet følelse af egen vigtighed.
   • Besættelse af fantasier om ubegrænset succes, magt, brilliance, skønhed eller ideal kærlighed.
   • En overbevisning om at være speciel og unik, og kun kan forstås af eller bør omgås andre specielle eller højtstående personer (eller institutioner).
   • Behov for overdreven beundring.
   • En følelse af berettigelse, dvs., urimelige forventninger om særligt favorable behandlinger eller automatisk overholdelse af ens forventninger.
   • Udnyttelse af andre til egen vinning.
   • Mangel på empati: er uvillig til at genkende eller identificere sig med andres følelser og behov.
   • Ofte misundelig på andre eller tror, at andre er misundelige på dem.
   • Arrogant og hovmodig opførsel eller attituder.
 3. Psykometriske Test:

  • Psykologen kan anvende standardiserede test som Narcissistic Personality Inventory (NPI) for at afdække narcissistiske træk i personligheden.
 4. Differentialdiagnoser:

  • For at udelukke andre psykiatriske lidelser, som kan præsentere lignende symptomer, laves der en differentieret vurdering.
 5. Længerevarende Observation:

  • I nogle tilfælde kan det kræve adskillige sessioner over en længere periode for at afgøre, om narcissistiske træk er vedvarende og stabile over tid.

Vigtigheden af en korrekt diagnose kan ikke understreges nok, da det er fundamentet for at kunne tilbyde passende behandling og støtte.

Forskellen mellem Sund og Usund Selvoptagethed

Selvoptagethed eksisterer på et kontinuum, hvor sund selvoptagethed er en del af normal selvpleje og selvkærlighed, mens usund selvoptagethed ofte er synonym med narcissistiske træk, der kan skade relationer og påvirke samfundsinddragelse negativt. At forstå forskellen mellem de to er afgørende for at genkende potentielt problematisk adfærd.

 • Sund Selvoptagethed:

  • Selvbevidsthed: Evnen til at være opmærksom på egne behov og mål uden at negligere andres følelser og rettigheder.
  • Selvforsyning: Selvoptagethed som motiverer til personlig vækst og til at opnå individuelle milepæle ansvarligt.
  • Empati: Selvom individer fokuserer på egne mål, bevarer de evnen til at indleve sig i andre og bidrager positivt til det omkringliggende samfund.
 • Usund Selvoptagethed:

  • Mangel på Empati: En indifferens overfor andres følelser og behov, og en tendens til at udnytte andre til egen fordel.
  • Krav om beundring: Et konstant behov for opmærksomhed og anerkendelse som overskygger omsorg for andre.
  • Følelse af Berettigelse: En forventning om speciel behandling og antagelse af at ens egne behov altid skal komme først.

Mens sund selvoptagethed bidrager til selvværd og selveffektivitet, leder usund selvoptagethed til dysfunktionelle forhold og social isolation. Det er vigtigt at forstå og anerkende grænserne for selvoptagethed for at forhindre at overskride fra sund selvbekræftelse til destruktiv narcissisme. Genkendelsen af den fine linje mellem de to kan hjælpe individer med at sikre, at de ikke skader dem omkring dem eller deres egen langsigtede trivsel.

Årsager og Risikofaktorer for Narcissistisk Adfærd

Narcissistisk adfærd er kompleks og kan skyldes en kombination af genetiske, biologiske, og miljømæssige faktorer. Årsagerne bag narcissisme er endnu ikke fuldt ud forstået, men forskere identificerer flere risikofaktorer, som kan bidrage til udviklingen af narcissistiske personlighedstræk.

 • Genetiske faktorer: Forskning antyder at narcissisme kan have en genetisk komponent. Personer, der har en førstegradsrelativ med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan have en højere risiko for selv at udvikle lidelsen.

 • Biologiske faktorer: Visse biologiske faktorer, såsom abnormaliteter i hjernefunktionen eller hormonelle ubalancer, kan spille en rolle i udviklingen af narcissistiske træk.

 • Opvækst og barndom: Mangelfuld omsorg eller opdragelse kan være betydeligt i udviklingen af narcissistiske træk. Børn, der oplever overdreven kritik, forkælelse, for høj forventningspres, eller manglende varm og empatisk opmærksomhed, kan udvikle narcissistisk adfærd som en forsvarsmekanisme.

 • Kulturelle påvirkninger: Det moderne samfund med dets vægt på individuel succes og berømmelse kan også fremme narcissistiske træk. Sociale medier kan for eksempel forstærke selvcentreret adfærd og trangen til beundring.

 • Traumer: Oplevelser af traumer eller misbrug i barndommen kan være katalysatorer for udviklingen af narcissistiske træk, som et middel til selvbeskyttelse.

 • Psykologiske faktorer: Lavt selvværd og en dyb usikkerhed kan manifestere sig eksternt som narcissistisk adfærd. Dette paradoks, hvor den narcissistiske person fremviser ydre selvsikkerhed for at skjule indre tvivl, er centralt i narcissistisk psykologi.

Forståelsen af disse faktorer er afgørende for en dybere indsigt i narcissistisk adfærd og for at muliggøre mere effektive interventionsstrategier til dem, der lider af narcissistiske træk eller lidelse.

Narcissisme i Relationer: Dynamik og Udfordringer

Narcissisme i relationer kan ofte manifestere sig i en række dysfunktionelle dynamikker og udfordringer, som kan være svære for partnere og familiemedlemmer at navigere i. En person med narcissistiske træk kan have tendens til at fokusere på egne behov og ønsker, mens de overser eller nedgør deres partnere følelser eller interesser.

 • For det første, narcissister kan projicere en facade af selvtillid som ofte tiltrækker partnere i starten af forholdet, men denne overfladisk charme kan hurtigt gave plads til manipulation og emotionel mishandling.
 • Narcissisterne har ofte brug for konstant bekræftelse og beundring, hvilket kan føre til et ubalance i forholdet, hvor partneren føler sig tvunget til at opfylde disse behov for at bevare roen.
 • Desuden kan narcissister udvise jalousi og besiddelse, hvilket skaber en giftig atmosfære, hvor partneren føler sig kontrolleret og begrænset.
 • Konflikter i forholdet kan blive envejskommunikation, hvor narcissistens perspektiv dominerer, og deres partnere meninger og følelser bliver ignoreret eller bagatelliseret.
 • Langsigtet kan disse dynamikker føre til udviklingen af afhængighed hos partneren, som kan have vanskeligt ved at sætte grænser eller forlade det usunde forhold på grund af frygt, manipulation, eller en forvrænget opfattelse af kærlighed og værdi.

Partnere til narcissister kan opleve en konstant følelse af utryghed, lavt selvværd, og isolation, da narcissisten måske forsøger at begrænse deres kontakt med omverdenen. Det er vigtigt for personer i sådanne relationer at søge støtte og vejledning for at forstå dynamikkerne og finde veje til at beskytte deres eget emotionelle velbefindende.

Håndtering af Narcissister i Personlige og Professionelle Sammenhænge

Narcissister kan være vanskelige at omgås, både i personlige relationer og på arbejdspladsen. Det er vigtigt at tilgå dem med en strategi, der beskytter en selv, samtidig med at man forsøger at opretholde en fredelig og funktionel relation.

 • Sæt klare grænser: Det er essentielt at etablere klare grænser for, hvad der er acceptabel adfærd. Fortæl narcissisten roligt og bestemt, hvilke handlinger du ikke vil tolerere, og vær konsekvent i at holde fast i disse grænser.

 • Undgå at tage alt personligt: Narcissister kan nogle gange sige og gøre ting, der er skadelige. Husk på, at deres adfærd oftest handler om dem selv og deres egne behov, snarere end om dig.

 • Fokusér på fakta: I professionelle sammenhænge er det en god idé at holde kommunikationen objektiv og baseret på konkrete fakta. Dette kan hjælpe med at undgå misforståelser og manipulative argumenter.

 • Brug “jeg”-udtalelser: Når du kommunikerer om problemer med narcissisten, så prøv at tale ud fra dit eget perspektiv for at mindre risikoen for defensive reaktioner. For eksempel, “Jeg føler mig frustreret, når…” fremfor “Du gør mig frustreret, når…”.

 • Vær forberedt på modstand: Narcissister vil ofte ikke anerkende eller acceptere kritik. Forbered dig på, at din feedback muligvis ikke bliver vel modtaget, og overvej strategier for at håndtere en defensiv reaktion.

I sidste ende, så husk at tage vare på dig selv. Omring dig med støttende personer og sørg for at have et sundt udløb for stress. Af og til, kan det være nødvendigt at begrænse kontakten med narcissister eller søge professionel rådgivning for at navigere i komplekse relationer.

Terapeutiske Interventioner og Behandling af Narcissisme

Terapeutisk arbejde med narcissisme kan være en langvarig proces, idet individer, der lider af narcissistiske træk, ofte ikke initialt søger hjælp eller erkender deres vanskeligheder. Når de gør det, er de primære terapeutiske interventioner fokuseret på at udvikle en større forståelse af sig selv og egne følelser, samt læring af mere hensigtsmæssige måder at interagere med andre på.

Her er nogle terapeutiske strategier og behandlingsmetoder til at håndtere narcissisme:

 • Kognitiv Adfærdsterapi (KAT): Denne terapiform kan hjælpe personen med at identificere og ændre de underliggende tankeprocesser, der bidrager til narcissistisk adfærd.

 • Dynamisk Psykoterapi: Denne tilgang kan hjælpe individer med at udforske baggrund og dybere følelsesmæssige problemer, der ligger til grund for deres narcissistiske træk.

 • Gruppeterapi: At deltage i gruppeterapi kan give en platform, hvor individet kan lære om sociale dynamikker og empati ved at interagere med andre i en terapeutisk setting.

 • Par- eller Familieterapi: Narcissisme kan påvirke relationer dybt, og involvering af betydningsfulde andre i behandlingsprocessen kan være afgørende for reel forandring.

Mens medicin almindeligvis ikke anvendes til at behandle narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan det i nogle tilfælde være passende for at håndtere co-morbide tilstande, såsom depression eller angst. Det er dog afgørende, at personen under behandlingen arbejder tæt sammen med en kvalificeret sundhedsprofessionel for at tilpasse interventioner til individets specifikke behov.

Interventionsstrategier er ofte udfordrende, og det kræver en engageret terapeut, der kan manøvrere de komplekse lag af narcissismen, samtidig med at de opbygger en terapeutisk alliancer, hvor personen føler sig sikker nok til at konfrontere og arbejde igennem deres problemer.

Selvhjælp: Strategier for at Lev med eller Overvinde Narcissisme

Når man skal håndtere narcissisme, uanset om det drejer sig om sig selv eller en anden person, kan det være nyttigt at implementere strategier, der enten kan hjælpe med at leve med tilstanden eller arbejde hen imod at overvinde de narcissistiske tendenser.

For Den, Der Ønsker At Overvinde Narcissisme:

 1. Selvrefleksion: Start med ærligt at vurdere egne adfærdsmønstre og erkende narcissistiske træk.
 2. Psykoterapi: Engager i langvarig terapi, fortrinsvis med en terapeut specialiseret i personlighedsforstyrrelser.
 3. Lær Empati: Praktiser aktivt at sætte sig i andres sted og overveje deres følelsesmæssige oplevelser.
 4. Feedback: Vær åben for konstruktiv kritik og feedback fra andre og brug den til personlig vækst.
 5. Grænseoverskridende udfordringer: Deliberate udsættelse for situationer, hvor man ikke er i centrum, kan hjælpe med at udvikle ydmyghed.

For Den, Der Lever Med En Narcissist:

 1. Sæt Grænser: Beskyt dig selv ved at sætte klare grænser for hvad der er acceptabelt.
 2. Kommunikationsteknikker: Lær effektive måder at kommunikere på, der minimaliserer konflikter og håndterer narcissistens følsomhed over for kritik.
 3. Selvomsorg: Prioriter egen mentalt sundhed og velvære for at undgå udbrændthed.
 4. Støttegrupper: Overvej at deltage i støttegrupper, hvor du kan dele erfaringer og lære af andre.
 5. Professionel Hjælp: Overvej terapi for at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der følger med at være i et forhold med en narcissist.

At tage skridt til selvhjælp kræver engagement og tålmodighed, men det kan føre til sundere relationer og personlig vækst for alle involverede.

Narcissisme og Sociale Medier: Moderne Tidens Spejlkabinet

I takt med at sociale medier vinder mere og mere indpas i vores dagligdag, ser man en foruroligende korrelation mellem narcissistisk adfærd og brugen af platforme som Facebook, Instagram og Snapchat. Sociale medier fungerer for mange som et spejlkabinet, hvor man konstant kan søge bekræftelse og admiration fra et publikum.

 • Sociale medier tilbyder et uendeligt publikum for selvpræsentation, hvor brugere konstant kan udstille sig selv og deres præstationer.
 • Det er et værktøj, som kan forstærke trangen til at få opmærksomhed, likes og kommentarer, hvilket kan nære narcissistiske træk.
 • Et kendetegn ved narcissisme er et stort behov for beundring, og sociale mediers struktur opfordrer til konstant at søge denne beundring gennem selfier, statusopdateringer og andre måder at fremvise en idealiseret version af ens liv.

En undersøgelse fra 2017 offentliggjort i tidsskriftet “Psychological Science” viste, at personer, der ofte opdaterer deres profiler og poster selfier, scorer højere på visse aspekter af narcissisme. Der er en fare for, at sociale medier kan fungere som en katalysator for narcissistisk selvabsorption, idet de faciliteterer et ekko-kammer effekt, hvor individets selvbillede bliver forstærket uden ydmygende modklang.

 • Den konstante online tilstedeværelse og muligheden for omgående feedback kan skabe et forvrænget selvopfattelse.
 • For personer med narcissistiske tendenser kan de sociale medier skabe en illusion om, at de er midtpunktet i en bevunderende verden.

Det er vigtigt at forstå de psykologiske mekanismer bag interaktionen med sociale medier, for at kunne se det reelle billede af, hvordan disse platforme kan forme eller påvirke selvbilledet og individets adfærd.

Forebyggelse af Narcissistisk Adfærd: Opdragelse og Socialisering

Forebyggelsen af narcissistisk adfærd begynder i barndommen. Det er væsentligt, at opdragelse og socialisering balanceres for at fremme sund selvrespekt uden at krydse over i den selvcentreret adfærd, der er associeret med narcissisme.

 • Tidlig Intervention: Start med at etablere sunde grænser og konsekvenser fra en tidlig alder. Lær børn, at mens de er værdifulde og elskede, er de ikke universets centrum.
 • Empati: Udviklingen af empati er kritisk. Lær børnene at genkende og værdsætte andres følelser og behov. Dette kan gøres gennem rollespil og diskussioner om forskellige perspektiver.
 • Socialisering: Opfordre til legeaftaler og aktiviteter, der fremmer samarbejde og holdarbejde fremfor konkurrence. Dette lærer børn at bygge relationer og værdsætte samhørighed.
 • Ansvaret for Egne Handlinger: En fundamental del af undervisningen er at lære børnene at tage ansvar for deres handlinger.
 • Moderering Af Ros Og Belønning: For meget ros og opmærksomhed kan nære narcissistisk adfærd. Vær bevidst om ikke kun at rose børn for præstationer, men også for anstrengelse, samarbejde og andre ikke-præstationsbaserede kvaliteter.
 • Skab En Tillidsfuld Relation: En stærk forældre-barn relation bør bygge på tillid og åbenhed. Dette giver barnet et sikkert fundament og bekræfter dem i, at de er værdifulde uden at skulle præstere eller imponere.
 • Realistiske Forventninger: Sæt realistiske forventninger og undgå konstant at skubbe barnet til at være det bedste. Lær dem glæden ved at gøre en indsats og værdien i processen frem for kun resultatet.

Gennem disse tiltag kan opdragelse og socialisering spille en afgørende rolle i at mindske udviklingen af narcissistisk adfærd og i stedet fremme sunde, godt tilpassede individer.

Afslutning: Et Sammenhængende Syn på Narcissisme

Narcissisme er en kompleks personlighedsstruktur, der udmærker sig ved en overdreven selvinteresse eller selvbeundring. Dette fænomen kan manifestere sig på forskellige måder, fra sunde niveauer af selvværd til destruktive mønstre, som kan have skadelige konsekvenser for både den narcissistiske person og vedkommendes omgangskreds.

 • Højfunktionelle narcissister kan opnå betydelige successer på grund af deres selvsikkerhed og ambitioner.
 • Værdien af et nuanceret syn på narcissisme understreges af det faktum, at træk kan variere stærkt, og ikke alle narcissister udviser skadelig adfærd.
 • Diagnoser inden for narcissisme – som narcissistisk personlighedsforstyrrelse – kræver professionel evaluering og skal ikke bruges lemfældigt som etiketter for mennesker med en stærk selvfølelse.

Psykologisk forskning indikerer, at narcissismens rødder ofte kan findes i tidlige udviklingsstadier, hvor miljømæssige og relationelle faktorer spiller afgørende roller. Manglende empati, en central karakteristik ved narcissisme, kan være særlig skadelig i personlige relationer og er ofte et område, der kræver opmærksomhed.

Ydermere er det vigtigt at erkende, at behandling og intervention kan hjælpe dem, der lider af deres narcissistiske tendenser, så vel som deres pårørende. Terapeutiske tilgange fokuserer typisk på at udvikle større selvindsigt og strategier for at regulere selvbeundring.

Afslutningsvis giver en holistisk forståelse af narcissisme et konstruktivt grundlag for både at anerkende forskellene i menneskelige personligheder og at fremme strategier for sundere adfærdsformer. Ved at anerkende narcissismens mange facetter kan samfundet bedre støtte individer i at finde en balance mellem selvværd og empatisk samspil med andre.