Hvad er borderline personlighedsforstyrrelse: En grundlæggende guide

af

Her er et overblik:

Indledning Til Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks psykisk lidelse, som påvirker en persons følelsesmæssige regulering, selvopfattelse og mellemmenneskelige forhold. Tilstanden er karakteriseret ved dybtfølte usikkerhed, ustabilitet i humør og adfærd, samt en intens frygt for at blive forladt. Personer med BPD kan opleve perioder med vrede, depression og angst, der kan vare fra nogle timer til dage.

Behandlingen af BPD kan være udfordrende, men med den rette støtte og terapi kan mange lære at håndtere deres symptomer og opbygge stærkere, mere stabile relationer. Det er vigtigt at forstå, at BPD ikke kun påvirker den person, der har lidelsen, men også de mennesker, som står dem nært.

Tilstanden er ofte forbundet med andre psykiske problemer, herunder depression, angst, misbrugsproblemer, spiseforstyrrelser, og selvskadende adfærd. Diagnosen stilles typisk i voksen alder, men tegn kan ofte ses i teenageårene. Forskningen viser at både genetik og miljømæssige faktorer, såsom barndomstraumer, spiller en rolle i udviklingen af BPD.

En grundlæggende forståelse af BPD er essentiel, ikke bare for sundhedsprofessionelle, men også for dem, der måtte kende en person med tilstanden. Denne artikel vil give indsigt i, hvad BPD indebærer, hvordan det diagnosticeres, og hvilke behandlingsmuligheder, der findes.

Defining Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks psykisk lidelse, der først og fremmest er karakteriseret ved betydelige følelsesmæssige ustabilitet og en vedvarende følelse af tomhed. Denne lidelse påvirker måden, personer med BPD tænker om sig selv og andre på, hvilket ofte resulterer i problemer med at opretholde sunde relationer.

Personer med BPD kan opleve en række symptomer, der inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Intense og ustabile relationer med andre, herunder idealisering og derefter pludselig undervurdering
 • Kraftige humørsvingninger, som kan ændre sig flere gange over få timer eller dage
 • Kronisk følelse af tomhed og ensomhed
 • Problemer med selvbillede og selvforståelse, hvilket kan føre til pludselige ændringer i mål og værdier
 • Selvskadende adfærd såsom cutting eller risikofyldt adfærd
 • Frygt for at blive forladt eller afvist, hvad enten det er virkeligt eller forestillet
 • Perioder med paranoide tanker eller svær dissociation

Diagnosen af BPD stilles typisk i voksen alder, og det er estimeret, at omkring 1-2% af befolkningen er påvirket. Tilstanden er mere udbredt hos kvinder end mænd.

Behandlingen af BPD kan indebære en kombination af psykoterapi, som f.eks. dialektisk adfærdsterapi (DBT), medicinering og supportgrupper. Målet med behandlingen er at hjælpe individet med at håndtere deres følelsesmæssige svingninger, forbedre deres interpersonelle færdigheder og øge deres evne til at håndtere hverdagens stress.

Selvom BPD er en livslang lidelse, kan symptomerne reduceres betydeligt med kontinuerlig behandling og støtte, hvilket kan give personer med BPD et mere stabilt og tilfredsstillende liv.

Symptomer På Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) involverer en langvarig mønster af ustabile interpersonelle relationer, stærke følelsesmæssige svingninger og et forstyrret selvbillede. Her er de primære symptomer associeret med tilstanden:

 • Intense, ustabile relationer: Personer med BPD har ofte relationer, der skifter mellem intense og beundrende til kolde og afskyelige.

 • Impulsiv adfærd: Signifikant impulsivitet kan omfatte substansmisbrug, overspisning, seksuelle eskapader eller økonomisk uansvarlighed.

 • Følelsesmæssige svingninger: Hurtige og ekstreme ændringer i stemningen kan forekomme, ofte uden en klar årsag.

 • Stærk frygt for at blive forladt: Der kan være en overdrevet frygt for at blive forladt, hvilket fører til desperation eller dårlige beslutninger i relationer.

 • Forstyrret selvbillede: Selvbilledet kan variere drastisk, hvilket medfører en usikker identitetsfornemmelse og selvværdsproblemer.

 • Selvskadende adfærd: Handlinger som selvskade eller trusler om selvmord kan forekomme som et råb om hjælp eller som en måde at håndtere følelsesmæssige smerter.

 • Kronisk følelse af tomhed: En vedvarende følelse af tomhed eller kedsomhed er almindelig.

 • Vrede og irritabilitet: Intense, uhensigtsmæssige vredesudbrud eller vedvarende vrede kan være en del af hverdagen.

 • Dissociation eller paranoia: Midlertidige paranoide ideer eller alvorlig dissociativ symptomer kan forekomme, især under stress.

Personer med BPD kan have potentiale til at opleve kortvarige psykotiske episoder under ekstreme stressperioder. Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne varierer fra person til person, og tilstedeværelsen af disse symptomer betyder ikke nødvendigvis, at en person har BPD. En nøjagtig diagnose kan kun stilles af en kvalificeret sundhedsprofessionel.

Årsager Til Borderline Personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks tilstand, hvor der ikke er én enkeltstående årsag. I stedet er der typisk tale om en række faktorer, der spiller sammen og kan øge risikoen for at udvikle denne lidelse. Årsagerne til BPD kan inddeles i flere kategorier:

 • Genetisk disposition: Forskning viser, at BPD kan have en arvelig komponent. Hvis en nærtstående familie har lidelsen, øges ens egen risiko.

 • Biologiske faktorer: Forskellige studier tyder på, at personer med BPD kan have strukturelle og funktionelle forskelle i hjernen, især i de områder, der regulerer følelser og impulsivitet.

 • Psykologiske faktorer: Mange med BPD har en historie med tidlig traumatisering, såsom fysisk eller seksuelt misbrug, omsorgssvigt eller andre svære barndomserfaringer. Disse oplevelser kan forårsage varige ændringer i personens selvopfattelse og evner til at håndtere stress.

 • Sociale faktorer: Ustabilt hjemmemiljø, familiekonflikter, mobning og andre sociale udfordringer kan spille en rolle i udviklingen af BPD.

 • Kulturelle og sociale påvirkninger: Samfundets forventninger og kulturelle normer kan også bidrage til udviklingen af BPD, især hvis personen føler sig marginaliseret eller ikke kan leve op til disse forventninger.

Det er vigtigt at bemærke, at ingen af disse faktorer alene er tilstrækkelige til at forklare udviklingen af BPD. Lidelsen opstår oftest som et resultat af en kompleks interaktion mellem flere risikofaktorer. Derudover er det også vigtigt at erkende, at mange personer, der oplever disse risikofaktorer, ikke nødvendigvis udvikler BPD.

Diagnostisering Af Borderline Personlighedsforstyrrelse

Diagnosen af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan være kompleks, da tilstanden ofte har overlap med andre psykiske lidelser. Diagnostiske kriterier specificeret i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Femte Udgave (DSM-5), anvendes af sundhedspersonale til at stille diagnosen.

 • Persisterende mønstre af ustabile interpersonelle relationer: Personer med BPD har ofte intense og stormfulde relationer, præget af en række ekstremer, fra idealisering til nedværdigelse.
 • Betydelig impulsivitet i mindst to områder: Dette kunne include misbrug af substanser, spil, seksuel adfærd, eller råkørsel.
 • Identitetsforstyrrelse: Et markant og vedvarende ustabilt selv-image eller selvfølelse.
 • Affektiv ustabilitet: Hurtige ændringer i humør, ofte som respons på interpersonelle stressfaktorer.
 • Kronisk følelse af tomhed: En vedvarende følelse af tomhed og utilfredshed.
 • Ukontrollerbar vrede: Intens vrede eller svært ved at kontrollere vrede.
 • Transient, stressrelateret paranoide tanker eller svære dissociative symptomer: Disse symptomer kan forekomme under perioder med øget stress.

En grundig psykisk undersøgelse er essentiel for at diagnosticere BPD. Sundhedsfaglige vil typisk gennemføre en omfattende anamnese, som kan inkludere samtaler om symptomer, livshistorie, og familiens psykiske sundhedshistorie. De vil desuden vurdere symptomerne i forhold til DSM-5 kriterierne.

Det er vigtigt at bemærke, at kun en kvalificeret sundhedsfaglig kan stille diagnosen BPD, og diagnosen bør ikke stilles udelukkende baseret på spørgeskemaer eller selvrapportering. Behandling og støtte er tilgængelige, og mange med BPD kan opnå bedring med den korrekte indgriben og terapi.

Behandlingsmuligheder Og Terapi

Behandling af borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan være en langvarig proces, som ofte omfatter en kombination af terapi og medicin. Effektive behandlingsplaner tilpasses den enkelte, og det kan tage tid at finde den bedste fremgangsmåde.

 • Dialektisk adfærdsterapi (DAT): Denne type terapi kombinerer kognitive og adfærdsmæssige teknikker med mindfulness øvelser, hvor man lærer at acceptere sig selv og sine følelser.
 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): KAT fokuserer på at ændre de tankemønstre og adfærdsstrategier, som er uhensigtsmæssige eller skadelige for personen med BPD.
 • Mentaliseringsbaseret terapi (MBT): MBT arbejder på at forbedre personens evne til at genkende og forstå sine egne og andres mentale tilstande, følelser og motiver.
 • Schema-fokuseret terapi: Denne terapiform sigter på at ændre de brede, uhjælpsomme mønstre eller temaer i en persons liv, kendt som “skemaer”.

Ud over terapeutiske tilgange kan medicinering være en del af behandlingen, især hvis personen også lider af andre psykiske lidelser som angst eller depression. Medicinering kan inkludere stemningsstabilisatorer, antipsykotika eller antidepressiva.

Det er også vigtigt med en stærk supportgruppe, som kan inkludere støtte fra familie, venner og selvhjælps- eller peer-støttegrupper. Støtten fra disse netværk kan bidrage til genoprettelsen af stabilitet og forbedring af livskvaliteten for personer med BPD.

For at optimere behandlingen kan det kræve tilpassede programplaner og hyppige vurderinger for at sikre, at terapien er effektiv. Dedikation og tålmodighed fra både den behandlende personale og den person, der lider af BPD, er afgørende for at opnå de bedste resultater.

Selvhjælp Og Håndteringsteknikker

Når man lever med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD), kan hverdagen være en udfordring. Der findes dog flere selvhjælpsteknikker og strategier, som kan hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten.

 • Emotionsregulering: Lær at genkende og forstå dine følelser. Teknikker som mindfulness og dyb vejrtrækning kan hjælpe med at håndtere intense følelser.
 • Mindfulness: At være bevidst om nuet kan reducere stress og angst. Praktiser mindfulness dagligt gennem meditation eller yoga.
 • Dagbogsføring: Skriv dagligt i en dagbog for at udtrykke tanker og følelser. Det kan skabe klarhed og give en følelse af lettelse.
 • Stresshåndtering: Identificer stressudløsere og anvend afslapningsteknikker såsom progressiv muskelafspænding eller lytning til beroligende musik.
 • Struktureret planlægning: Opbyg en daglig rutine for at give en følelse af stabilitet – det kan inkludere regelmæssige måltider, søvn og tid til afslapning.
 • Sund livsstil: Motion og en næringsrig kost kan have en positiv indvirkning på både fysiske og mentale helbred.
 • Sociale færdigheder: Arbejd på at forbedre sociale færdigheder gennem assertiv kommunikationstræning og at være en god lytter.
 • Støttesystemer: Søg opbakning fra familie, venner eller selvhjælpsgrupper. Det er vigtigt ikke at isolere sig.
 • Uddannelse: Lær om BPD for at forstå dine egne mønstre og udfordringer bedre.

Det er afgørende at huske, at mens disse teknikker kan være hjælpsomme, kan de ikke erstatte professionel behandling. Terapi med fagfolk er ofte nødvendigt for at opnå de bedste resultater i håndtering af BPD. Det kan være gavnligt at supplere terapi med disse selvhjælpsteknikker.

Familie Og Venner: Forståelse Og Støtte

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan have dybtgående virkninger ikke kun på den person, der lider af tilstanden, men også på deres nærmeste relationer. Familie og venner spiller en afgørende rolle i livet af en person med BPD, både som støttespillere og som nøglefigurer i deres behandling og bedring. Det er vigtigt at nære disse relationer med forståelse og empati.

 • Forståelse: Det første skridt for familie og venner er at opnå en forståelse af BPD. Dette inkluderer at lære om sygdommens symptomer, årsager og behandlingsmuligheder. At anerkende kompleksiteten af BPD kan hjælpe med at mindske frustration og skabe empati.
 • Kommunikation: Effektiv og ærlig kommunikation er essentiel. Det er vigtigt at lære at udtrykke tanker og følelser på en ikke-dømmende måde og at lytte aktivt.
 • Grænser: At sætte sunde grænser er vigtigt for både individet med BPD og deres omgivelser. Dette hjælper med at opretholde en balance mellem støtte og selvbevarelse.
 • Selvhjælpsgrupper: Familie og venner kan også have gavn af selvhjælpsgrupper eller familie-terapisessioner, hvor de kan dele deres oplevelser og lære andre strategier til at håndtere situationen.
 • Støttende Handlinger: At være tilgængelig og holde sig engageret i individets liv, uden at tage over deres problemer, kan være til stor hjælp. Det kan fx være ved at tilbyde at gå med til lægebesøg eller deltage i terapisessioner.

Det er fundamentalt at huske på, at mens støtte fra familie og venner er uvurderlig, bør professionel hjælp altid søges for at sikre en korrekt diagnose og effektiv behandling. Ved at arbejde sammen kan familie, venner og sundhedsprofessionelle skabe et netværk af støtte, der fremmer bedring og hjælper individet med BPD til at opnå en bedre livskvalitet.

Borderline Personlighedsforstyrrelse I Arbejdslivet

Personer med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan opleve særlige udfordringer i arbejdslivet, fordi deres symptomer ofte influerer på deres professionelle interaktioner og arbejdspræstationer. Følgende punkter skitserer nogle af de aspekter, som kan blive påvirket:

 • Følelsesmæssig ustabilitet: Dette kan resultere i hurtigt skiftende arbejdshumør, fra dag til dag eller time til time. Kolleger og ledere kan finde det svært at håndtere disse skift.
 • Mellommenneskelige relationer: Personer med BPD kan have intense, men ustabile relationer. De kan ideelt set knytte sig til kolleger eller ledere og senere demonisere dem, hvilket kan føre til konflikter.
 • Stresstolerance: Lav stresstolerance kan medføre udfordringer med at håndtere deadlines og arbejdspres, hvilket kan antaste arbejdseffektiviteten.
 • Selvbillede: Personen kan have et skiftende selvbillede, hvilket påvirker evnen til at vedligeholde en konsistent arbejdsidentitet eller karrieremål.

Arbejdsgivere kan tilbyde støtte ved at:

 • Skabe struktur ved at tilbyde klare retningslinjer og forventninger.
 • Tilbyde fleksibilitet i forhold til arbejdstider og deadlines, hvor det er muligt.
 • Være opmærksomme på behovet for professionel hjælp og eventuelt støtte med adgang til psykologisk rådgivning.

Personer med BPD kan med passende støtte og eventuelle tilpasninger finde succes og stabilitet i deres arbejdsliv. Det kræver en forståelsesfuld tilgang fra arbejdsgiverens side og en vilje til at indgå i dialog med den ansatte omkring individuelle behov og støttemuligheder.

Komorbide Lidelser Og Komplikationer

Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) kan ofte opleve en række andre psykiske lidelser, som komplicerer deres tilstand og behandling. Nedenfor er en liste over nogle af de mest almindelige komorbide lidelser:

 • Angstlidelser: En stor andel af personer med BPD oplever også angstlidelser, herunder generaliseret angst, paniklidelser og sociale fobier.
 • Stemmingslidelser: Depression er særligt fremtrædende blandt dem med BPD. Bipolær lidelse kan også forekomme.
 • Substansmisbrug: Mange med BPD vender sig mod alkohol eller stoffer som en form for selvmedicinering, hvilket kan føre til misbrugsproblemer eller afhængighed.
 • Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD): Traumatiske hændelser i barndommen eller voksenlivet kan bidrage til udviklingen af både BPD og PTSD.
 • Spiseforstyrrelser: Anoreksi, bulimi og overspisningsforstyrrelse er forhold, som mennesker med BPD kan kæmpe med.
 • Impulsstyringsforstyrrelser: Problemer med impulsivitet, som er en kernefunktion i BPD, kan også manifestere sig i andre lidelser som kleptomani eller pyromani.

Disse komorbide lidelser kan forværre symptomerne på BPD eller gøre dem mere vanskelige at behandle. Det er også kendt, at personer med BPD har en øget risiko for at udvikle somatiske sygdomme, som kan være direkte relateret til deres risikofyldte adfærd eller en konsekvens af kronisk stress forbundet med lidelsen.

Behandling af BPD bliver mere kompleks, når komorbide lidelser er til stede. Det kræver en integreret tilgang, der adresserer både BPD og de ledsagende psykiske og fysiske sundhedsproblemer. Samarbejde mellem forskellige sundhedsprofessionelle, herunder psykiatere, psykologer, og almen praktiserende læger, er ofte nødvendig for at sikre en helhedsorienteret behandling.

Livet Med Borderline Personlighedsforstyrrelse: Patientperspektiver

At leve med Borderline Personlighedsforstyrrelse (BPD) er ofte beskrevet som en konstant kamp med følelsesmæssig ustabilitet. Patienterne beretter om ekstreme stemningssvingninger og en vedvarende frygt for at blive forladt, hvilket gør det vanskeligt at opretholde relationer til andre mennesker.

 • BPD-patienter oplever hyppigt følelser af tomhed og en uforklarlig angst, der kan være overvældende og forårsage en intens følelsesmæssig smerte.
 • Impulsiv adfærd er en anden almindelig udfordring, herunder rusmiddelmissbrug, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd som et forsøg på at håndtere den indre smerte.
 • Mennesker med BPD kæmper også ofte med et forstyrret selvbillede, hvilket kan lede til ustabilitet i selvfølelsen og selvidentiteten.

Patienter med BPD fortæller, at diagnosen kan medføre en følelse af lettelse, da den giver en forklaring på deres komplekse symptombillede og åbner op for en mere målrettet behandling. På den anden side kan stigmaet forbundet med BPD føre til yderligere isolation og vanskeliggøre søgningen efter støtte.

Med rette behandlinger som Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) og mentaliseringsbaseret terapi (MBT), formår nogle patienter at finde strategier til at håndtere deres egne mønstre og følelser. Selvaccept og en forståelse for egen sårbarhed bliver vitale aspekter i en succesfuld håndtering af denne komplekse tilstand.

Patienterne selv understreger vigtigheden af at besidde håb om bedring, og hvor betydningsfuldt det er at have et støttende behandlingsteam og en velinformeret social kreds.

Afslutning Og Ressourcer Til Yderligere Hjælp

Borderline personlighedsforstyrrelse (BPD) er en kompleks tilstand, der kan have en væsentlig indflydelse på individers liv og deres relationer til andre. Mens denne guide har til formål at give en grundliggende forståelse, er det vigtigt for dem, der står over for BPD enten direkte eller indirekte som pårørende, at søge yderligere hjælp og information.

Nedenfor finder du en liste over ressourcer, som kan være til hjælp for dem, der ønsker at lære mere om BPD eller søger støtte:

 • PsykiatriFonden (www.psykiatrifonden.dk): Tilbyder information om psykiske lidelser, herunder BPD, og har en hjælpelinje for rådgivning.
 • Landsforeningen SIND (www.sind.dk): Har til formål at støtte mennesker med psykiske lidelser samt deres pårørende med diverse ressourcer.
 • Psykiatriens Viden Center (www.psykiatri-regionh.dk): Indeholder forskningsbaseret viden og vejledning i behandlingen af psykiske lidelser, herunder BPD.
 • Danske Regioners hjemmeside (www.regioner.dk): Beskriver hvordan du får adgang til offentlig psykiatrisk behandling i Danmark.
 • BPD Central (www.borderlinecentral.com): Et online community med information og støtte til dem med BPD og deres pårørende.
 • DBT Terapeutoversigt: En oversigt over terapeuter, der er uddannede i Dialektisk Adfærdsterapi, en behandlingsmetode ofte anbefalet til BPD.

Det er centralt at huske på, at behandling og støtte er tilgængelig, og at et liv med BPD kan forbedres betydeligt med den rette hjælp. Informationerne ovenfor kan være et første skridt i retning af at søge støtte og forståelse for BPD.