Effektive behandlingstilgange til histrionisk personlighedsforstyrrelse

af

Her er et overblik:

Indledning til histrionisk personlighedsforstyrrelse

Histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) er karakteriseret ved et mønster af overdreven opmærksomhedssøgende og følelsesmæssigt overfladisk adfærd. Dette kan manifestere sig i form af dramatiske, entusiastiske eller forførende optrædener eller opførsel.

Personer med HPD kan have en tendens til at ønske at være i centrum, have en lav frustrationstærskel og et vanskeligt forhold til at indgå i dybere, mere meningsfulde relationer. De har ofte en høj grad af suggestibilitet samt en tendens til at se situationer mere farvede, end de er, hvilket ofte fører til vanskeligheder i dagliglivets funktioner.

HPD hører under kategorien ‘Dramatiske personlighedsforstyrrelser’, som også omfatter borderline, narcissistisk og antisocial personlighedsforstyrrelse. Det er vigtigt at notere, at personlighedsforstyrrelser generelt anerkendes som vedvarende mønstre af oplevelser og adfærd, der adskiller sig markant fra hvad der betragtes som normen i en individuals kulturelle kontekst.

Diagnosticeringen af HPD bør foretages af en kvalificeret sundhedsfagperson og er ofte baseret på en grundig klinisk vurdering, herunder en personlighedstest og dybdegående interviews. Det er essentielt, at diagnosticering og behandling tager højde for personens unikke omstændigheder og historie, da dette vil informere en skræddersyet og effektiv behandlingsplan.

Behandling af HPD kan inkludere forskellige terapeutiske tilgange, såsom psykoterapi eller medicinering til behandling af ledsagende symptomer. Vigtigheden af at tilpasse behandlingsmetoder til individets behov kan ikke understreges nok, da dette vil hjælpe i processen med at udvikle mere adaptive coping-strategier og forbedre funktionsevnen på tværs af flere områder af livet.

Diagnostiske kriterier for histrionisk personlighedsforstyrrelse

Ifølge den Diagnostiske og Statistiske Manual for Psykiske Forstyrrelser, femte udgave (DSM-5), skal en person opfylde følgende kriterier for at blive diagnosticeret med histrionisk personlighedsforstyrrelse:

 • Intensivt behov for opmærksomhed: Personen søger konstant at være i centrum og føler sig ubehageligt tilpas, når de ikke er det.
 • Uapproprieret forførende eller provokerende adfærd: Vedkommende udviser adfærd, som er udstillet og ofte seksuelt provokerende, selv i situationer, hvor det er upassende.
 • Overfladisk og labilt følelsesliv: Deres følelser ændrer sig hurtigt og synes ofte at være overfladiske.
 • Anvendelse af fysisk udseende til at drage opmærksomhed til sig: En overdreven interesse i at bruge sit udseende for at blive bemærket.
 • Impressionistisk tale: Taleren er mindre fokuseret på detaljer og mere på effekt.
 • Teatralsk og overdreven følelsesudtryk: Overdrevent udtryk for følelser, der kan opleves som uægte.

Derudover er to flere kriterier også væsentlige for diagnosen:

 1. Indflydelsesbarhed: Personen kan let påvirkes af andre eller af omstændighederne.
 2. Anser relationer for at være mere intime end de i virkeligheden er: Dette fører ofte til fejlopfattelser af dybden af en relation.

En diagnose baseres almindeligvis på en grundig klinisk evaluering, inklusiv en detaljeret sygdomshistorie, og psykologiske test kan også blive anvendt. Det er vigtigt, at sundhedspersonale kan skelne mellem histrionisk personlighedsforstyrrelse og andre personlighedsforstyrrelser med lignende symptomer for at sikre den mest effektive behandling.

Forståelse af histrioniske adfærdsmønstre

Histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) karakteriseres ved overdrevne følelsesudtryk og opmærksomhedssøgende adfærd. Individet kan ofte fremstå som dramatisk eller ustabilt, og disse adfærdsmønstre skyldes et dybtliggende behov for godkendelse og beundring fra andre.

Personer med HPD kan udvise følgende træk:

 • Konstant søgen efter bekræftelse eller anerkendelse
 • Overdreven følelsesmæssig ekspresivitet, som kan virke uægte eller overdrevet
 • Let påvirkelig af andre eller af situationens kontekst
 • Overfladisk indtryk af interpersonelle relationer
 • Bekymring for fysisk udseende
 • Utilpasset, forførende adfærd eller optræden
 • Overdreven trang til at være centrum for opmærksomhed
 • Tilknytningsproblemer, vekslen mellem idealisering og devaluering af relationer

Personer, der udviser histrioniske adfærdsmønstre, har ofte svært ved at se objektivt på deres egen adfærd og forstå de langsigtede konsekvenser af denne. Det er vigtigt for behandleren at forholde sig empatisk og uden at fordømme, for at kunne støtte personen i selvindsigt og ændring af adfærd.

En dybdegående forståelse af disse træk er essentiel for at udforme målrettede og effektive behandlingsplaner, som tager højde for den enkeltes unikke behov og udgangspunkt. Uddannelse af patienten og deres netværk omkring HPD-symptomer og adfærdsdynamikker, er afgørende for at skabe sundere interpersonelle relationer og øge patientens livskvalitet.

Psykoterapeutiske tilgange: En oversigt

Behandlingen af histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) kan være kompleks og kræver ofte en skræddersyet terapeutisk tilgang. Forskellige psykoterapeutiske teknikker har vist sig at være effektive:

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): KAT fokuserer på at identificere og ændre destruktive tankemønstre. Ved HPD arbejder terapeuten med klienten for at udvikle mere realistiske selvopfattelser og opbygge bedre sociale færdigheder.
 • Psykodynamisk terapi: Denne traditionelle terapeutiske tilgang udforsker underbevidste motiver og tidlige barndomserfaringer for at forstå nuværende følelsesmæssige problemer. Terapeuten arbejder med personen for at løse konflikter, som kan være roden til de teatralske og opmærksomhedskrævende adfærd.
 • Skematerapi: Skematerapi kombinerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi og andre terapeutiske modaliteter for at adresse dybe og vedvarende mønstre eller skemaer. Skematerapien hjælper med at ændre disse skemaer, der ofte er grundlagt i barndommen.
 • Gruppeterapi: Tilbud om deltagelse i terapeutisk gruppearbejde kan støtte HPD-patienter i at udvikle sociale færdigheder og øge deres følelse af empati og tilhørsforhold. Gruppeterapi skaber også et miljø, hvor feedback fra jævnaldrende kan fremme selvindsigt.
 • Mindfulness-baserede terapier: Disse terapier hjælper personer med at fokusere på nuværende oplevelser og udvikle en ikke-dømmende accept af deres følelser. Det kan være særligt hjælpsomt for personer med HPD for at reducere impulsivitet og fremme selvkontrol.

Hver tilgang har sit eget sæt teknikker og teoretiske forståelser, der kan være relevant afhængigt af den enkelte patientens specifikke behov. En integreret tilgang, der kombinerer elementer fra flere terapier, er ofte mest effektiv. Samarbejdet med en trænet terapeut er afgørende for at tilpasse behandlingen og maksimere chancerne for en vellykket udfald.

Kognitiv adfærdsterapi som behandlingsform

Kognitiv adfærdsterapi (KAT), også kendt som kognitiv terapi eller adfærdsterapi, er anerkendt for at være effektiv i behandlingen af et bredt spektrum af psykologiske lidelser, herunder histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD). Denne terapeutiske tilgang fokuserer på at identificere og ændre dysfunktionelle tankemønstre, følelser og adfærd gennem en række strukturerede intervener.

Under en KAT-behandling arbejder terapeuten tæt sammen med patienten om at udforske og forstå de underliggende kognitive forvrængninger, der bidrager til HPD-symptomerne. Denne indsigt anvendes til at udvikle nye, mere hensigtsmæssige måder at tænke og handle på.

Hovedelementerne i KAT-behandling for HPD omfatter:

 • Uddannelse om forstyrrelsen: Patienter lærer om symptomerne og dynamikkerne i HPD, hvilket giver dem en bedre forståelse af deres egen adfærd.
 • Selvobservation: Patienter bliver opfordret til at overvåge deres egne tanker, følelser og adfærd for at øge selvbevidstheden.
 • Kognitiv omarbejdning: Terapeuten hjælper patienten med at identificere og udfordre urealistiske og selvdestruktive tænkemønstre.
 • Adfærdsændringer: Patienter lærer nye adfærdsmæssige færdigheder til at håndtere problematiske situationer på en mere hensigtsmæssig måde.
 • Problemløsning: Der udvikles strategier for effektiv problemløsning for at forbedre patientens evne til at håndtere dagligdagens udfordringer uden at ty til overdramatisering eller opmærksomhedssøgende adfærd.
 • Følelsesmæssig kontrol: Patienten arbejder med terapeuten for at lære teknikker til bedre regulering af følelser.

KAT fordrer en høj grad af patientdeltagelse og er ofte en tidsbegrænset behandlingsform, normalt mellem 12 og 20 sessioner, afhængigt af patientens specifikke behov. Behandlingen kan leveres individuelt eller i gruppeformat og er særligt rettet mod at undervise patienter i færdigheder, som de aktivt kan anvende uden for terapisessionerne for at håndtere deres symptomer mere effektivt.

Psykodynamisk terapi: Indsigt i følelser og relationer

Psykodynamisk terapi er en behandlingsform udviklet fra den traditionelle psykoanalyse. I arbejdet med histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) kan denne tilgang være særligt gavnlig, idet den fokuserer på at udforske og forstå det ubevidste, følelser og de dybereliggende psykologiske mønstre, som præger individets relationer og adfærd.

I psykodynamisk terapi arbejder terapeuten tæt sammen med klienten om at:

 • Afdække de underliggende psykologiske konflikter, der forårsager eller forværre HPD-symptomerne.
 • Forstå klientens følelsesmæssige oplevelser og deres indvirkning på deres relationer.
 • Identificere tidlige barndomserfaringer, som kan have bidraget til udviklingen af HPD.
 • Forbedre selvindsigten og evnen til at observere egne følelsesmæssige reaktioner og mønstre.

Ved at placere et stærkt fokus på følelsesmæssige processer og klientens nuværende forhold kan psykodynamisk terapi bidrage til at skabe varige ændringer. Terapien anerkender, at individet muligvis bruger dramatisering og overdrevne følelsesudtryk som en måde at styre og navigere i deres relationer på. Ved at skabe et terapeutisk rum, hvor klienten kan opleve og udforske disse dynamikker uden at blive dømt, kan klienten begynde at forstå og ændre destruktive adfærdsmønstre.

Ved at udbygge en dybere selvforståelse og styrke evnen til at være i relationer på en mere autentisk og mindre teatralsk måde, kan personer med HPD opnå større livstilfredshed. Psykodynamisk terapi sigter altså mod at reducere behovet for konstant opmærksomhed og godkendelse, som er centralt i HPD, og hjælpe klienter med at udvikle sundere og mere robuste programmer for selvopfattelse og interpersonel interaktion.

Gruppeterapi: Social læring og spejling

Gruppeterapi er en betydningsfuld behandlingsform for personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD). Dette terapiformat tilbyder flere værdifulde redskaber, som kan hjælpe individer med HPD i deres stræben efter bedre social funktion og følelsesmæssig regulation.

Social læring er et centralt aspekt af gruppeterapien. Her er nogle af de måder, hvorpå det kommer til udtryk:

 • Individer får mulighed for at observere og efterligne adaptive sociale færdigheder demonstreret af gruppemedlemmer og terapeuten.
 • Gruppen tilbyder en platform for feedback og konstruktiv kritik, der giver plads til korrektion af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
 • Gruppens dynamik kan simulere virkelige sociale interaktioner, der giver læring i en sikker og struktureret ramme.

Spejling, er ligeledes en vigtig terapeutisk proces i gruppeterapi:

 • Individer i gruppen kan se aspekter af deres egen adfærd spejlet i andre, hvilket kan øge selvindsigten og fremme selvreflektion.
 • Ved at identificere sig med andre gruppemedlemmer, kan personer med HPD lære at anerkende og acceptere forskellige aspekter af deres egne emotionelle oplevelser og adfærdsmønstre.

For at styrke terapiens effekt, er det essentielt at gruppeterapien ledes af en erfaren fagperson, der kan faciliterer processen og sikre et terapeutisk miljø, hvor alle medlemmer kan lære af hinanden på en respektfuld måde. Ved at fremme ægte sociale interaktioner bidrager gruppeterapi positivt til udviklingen af mere hensigtsmæssige interpersonelle relationer for personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse.

Farmakologisk behandling: Hjælp eller hindring?

I behandlingen af histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) har farmakologisk behandling en tvetydig rolle. Der er ikke fastlagt specifikke medicinske retningslinjer for HPD, da det primært er en psykologisk og adfærdsmæssig tilstand. Lægemiddelbehandling kan imidlertid overvejes for at håndtere komorbiditet, såsom depression eller angst, som ofte ledsager personlighedsforstyrrelsen.

 • Antidepressiva, herunder selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI’er), kan anvendes til at dæmpe depressive symptomer og forbedre stemningsniveauet.
 • Anti-angst medicin kan ligeledes ordinere for at hjælpe med at kontrollere den angst og stress, som patienter med HPD kan opleve.
 • I visse tilfælde kan humørstabiliserende medicin være nyttig for at regulere emotionelle udsving og impulsive handlinger.

På trods af potentialet for enkelte farmaceutiske præparater til at lindre symptomer, bør medicinsk behandling ikke ses som den primære behandlingsform for HPD. Psykoterapi forbliver den mest anbefalede og effektive behandlingstilgang. Det skal også bemærkes, at en overforbrug af medicin kan udgøre en hindring for patienter, da det potentielt kan føre til afhængighedsproblemer eller mindske motivationen for at deltage i terapeutiske aktiviteter, der adresserer rodårsagerne til deres histrioniske adfærd.

Det er vigtigt, at enhver farmakologisk behandling overvåges nøje af en kvalificeret sundhedsprofessionel, der kan vurdere om behandlingen fremmer patienternes bedring, eller om den skaber yderligere psykologiske eller fysiske hindringer for deres helbredelsesproces.

Alternative behandlingsformer: Mindfulness og gestaltterapi

Når det kommer til behandling af histrionisk personlighedsforstyrrelse, har alternativ terapi som mindfulness og gestaltterapi vist sig nyttige i visse tilfælde. Selvom der traditionelt anvendes psykodynamisk terapi eller kognitiv adfærdsterapi, kan disse alternative behandlingsformer supplere de etablerede tilgange.

Mindfulness

Mindfulness er en form for opmærksomhedstræning, der fremmer nærvær og bevidsthed om nuværende øjeblik. Denne praksis kan hjælpe individer med histrionisk personlighedsforstyrrelse ved at:

 • Forbedre selvbevidsthed, hvilket kan sænke risikoen for impulsiv adfærd og behovet for opmærksomhed.
 • Reducere stress og angst, som ofte forekommer hos personer med denne forstyrrelse.
 • Styrke evnen til at håndtere emotionsudsving gennem øget emotionel regulering.

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en eksperimenterende psykoterapeutisk tilgang, der lægger vægt på personlig ansvarlighed og oplevelsen af det nuværende øjeblik. Hos patienter med histrionisk personlighedsforstyrrelse kan gestaltterapi tilbyde:

 • Integration af tanker, følelser og adfærd, hvilket kan hjælpe med at skabe mere autentisk selvværd.
 • Teknikker til at øge menneskets bevidsthed om her-og-nu, hvilket reducerer dramatisering og opmærksomhedssøgende adfærd.
 • Eksperimenterende øvelser der udforsker individets relationer og interaktioner, hvilket bidrager til bedre sociale færdigheder.

Anvendelsen af mindfulness og gestaltterapi kan bidrage til at adressere nogle af de underliggende emotionelle udfordringer, som følger med histrionisk personlighedsforstyrrelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at en kvalificeret terapeut bør vejlede disse praksisser for at sikre, at de tilpasses den enkeltes specifikke behov og terapeutiske mål.

Familieterapi og histrionisk personlighedsforstyrrelse

Familieterapi kan være en central del af behandlingen for personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD). I tæt samarbejde med en terapeut kan familier komme til at forstå, hvordan deres dynamik kan påvirke eller forstærke symptomerne på HPD. Behandlingen fokuserer på at opbygge et støttende miljø, der fremmer sunde relationer og kommunikation.

 • Formål med Familieterapi:
  • Styrkelse af kommunikationen i familien.
  • Lære grænsesætning og konflikthåndtering.
  • Udvikle en forståelse for personlighedsforstyrrelsen.
 • Vigtige komponenter i Familieterapi:
  • Identifikation af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
  • Introduktion til coping-strategier for familien.
  • Oplæring af familien i at undgå at forstærke opmærksomhedskrævende adfærd.

Terapeuten kan introducere teknikker som ‘rollespil’, så familiemedlemmer kan opleve hinandens følelser og perspektiver. Dette kan føre til dybere empati og forståelse. Det kan også være hjælpsomt at gennemgå familiens historie for at identificere mønstre, der kan have bidraget til udviklingen af HPD.

Familieterapi for HPD er ikke en isoleret behandling, men ofte en del af en integreret behandlingsplan, der kan inkludere individuel terapi og medicinsk behandling. En vigtig del af processen er at sikre, at familieterapien også støtter familiemedlemmernes individuelle behov, da deres velfærd er afgørende for en effektiv behandling af personen med HPD.

Selvhjælpsstrategier og coping-mekanismer

Når det kommer til histrionisk personlighedsforstyrrelse, kan selvhjælp og coping-mekanismer være væsentlige komplementer til professionel behandling. Selvhjælpstiltag kan styrke individets evne til at håndtere dagligdags stress og fremme bedre personlige relationer. Her er nogle strategier, som individet med histrionisk personlighedsforstyrrelse kan bruge til at støtte sin bedring:

 • Selvobservation: At lære at genkende og notere hvad der udløser over-dramatiske reaktioner kan været første skridt mod selvkontrol.
 • Emotionel regulering: Øvelser som dyb vejrtrækning, meditation og progressiv muskelafslapning kan hjælpe med at håndtere intense følelser.
 • Reality-checks: Det er vigtigt at øve sig i at evaluere situationer objektivt og undgå at springe til konklusioner.
 • Sociale færdigheder: At arbejde på at udvikle sundere social interaktion og bedre kommunikationsmønstre kan forbedre relationer.
 • Tidshåndtering: At planlægge og holde sig til en daglig rutine kan give struktur og mindske impulsiv adfærd.
 • Selvværdstøtte: Aktiviteter, der bygger selvtillid og selvbillede uden at søge opmærksomhed fra andre, kan være gavnlige.
 • Psykologisk uddannelse: At forstå sygdommens natur og effektive coping-strategier igennem bøger, workshops eller online ressourcer kan være yderst hjælpsomt.

Disse selvhjælpsstrategier skal betragtes som supplement til professionel terapi, snarere end erstatning. Det er ofte nødvendigt at have profesionel vejledning for at navigere histrionisk personlighedsforstyrrelse effektivt, men disse teknikker kan hjælpe individer med at opnå større selvindsigt og bedre håndteringsmekanismer til dagligdagen.

Udfordringer og komplikationer ved behandling

Behandling af histrionisk personlighedsforstyrrelse kan indebære en række udfordringer og komplikationer, som kan gøre det vanskeligt for både klienter og terapeuter. En af de primære udfordringer er patientens tendens til at søge opmærksomhed og godkendelse, hvilket kan føre til manipulerende adfærd overfor terapeuten. Denne adfærd kan forstyrre etableringen af en troværdig terapeutisk alliance.

En anden komplikation er tendensen til overdramatisering og overfladisk emotionel respons, som kan vanskeliggøre en dybdegående og ærlig selvrefleksion. Dette kan gøre det svært for terapeuten at vurdere patientens sande følelser og behandlingsfremskridt.

Patienter med histrionisk personlighedsforstyrrelse kan også have udfordringer med at opretholde motivationen for behandlingen, især når behandlingen involverer langsigtede ændringer og ikke giver umiddelbare resultater. Dette kan resultere i, at de afbryder terapien for tidligt.

 • Problematisk selvbillede og identitetsfølelse kan også udgøre en barriere. Patientens skrøbelige selvværd kan blive udfordret i terapien, hvilket kan forårsage angst og modstand mod behandlingen.
 • Høj risiko for sekundære komplikationer som depression eller misbrug af substanser kan forstyrre behandlingen og kræver ofte samtidig behandling.
 • En dybtgående frygt for afvisning og kritik kan gøre terapeutiske tilnærmelser, der involverer konfrontation eller feedback, særligt vanskelige.
 • Muligheden for at fremkalde alt for intense reaktioner eller forstærke afhængige adfærdsmønstre, hvis grænserne ikke bliver håndhævet konsekvent og med medfølelse.

Håndteringen af disse udfordringer kræver en terapeut, der kan opbygge en stærk terapeutisk alliance, etablere tydelige behandlingsmål og -rammer, og samtidig tilpasse tilgangen til den enkelte patients behov og sårbarheder.

Case studier: Behandling i praksis

Effektive behandlingsmetoder for histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) er afgørende og kan illustreres gennem veludførte case studier. Nedenfor opsummeres to eksempler fra klinisk praksis, der demonstrerer anvendelsen og resultaterne af forskellige terapeutiske tilgange.

Case 1: Kognitiv Adfærdsterapi (KAT)

Anna, en 29-årig kvinde diagnosticeret med HPD, gennemgik en 20 ugers KAT-program. Igennem terapien arbejdede hun med at identificere og udfordre irrationelle tankemønstre, der bidrog til hendes overdrevne opmærksomhedssøgende adfærd.

 • Ugentlige sessioner fokuserede på selviagttagelse og selvrapportering.
 • Anna lærte at genkende de situationer, der udløste histrionisk adfærd.
 • Hun udviklede alternative hensigtsmæssige reaktionsstrategier.

Behandlingen resulterede i en mærkbar reduktion af histrioniske symptomer og en forbedret evne til at etablere mere autentiske mellemmenneskelige relationer.

Case 2: Psykodynamisk Terapi

Mads, en 34-årig mand med HPD, modtog psykodynamisk terapi, hvor fokus var på de underliggende psykologiske konflikter og emotionelle behov.

 • Dybdeanalyser af tidlige barndomsoplevelser blev foretaget for at forstå deres indvirkning på hans nuværende adfærd.
 • Terapeuten fokuserede på at opbygge en stærk terapeutisk alliance og brugte overføring som et behandlingsværktøj.
 • Mads opnåede en bedre selvindsigt og begyndte at udvikle et mere nuanceret følelsesmæssigt register.

Efter behandlingen rapporterede Mads betydeligt forbedrede interpersonelle relationer og en nedgang i de histrioniske udbrud.

Disse case studier illustrerer, at tilpassede behandlinger kan være yderst gavnlige for personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse og fremmer en vej mod bedre psykisk sundhed og velvære.

Afsluttende bemærkninger og fremtidig forskning

Den terapeutiske indsats og behandling af histrionisk personlighedsforstyrrelse (HPD) fortsætter med at være et område, der kræver yderligere opmærksomhed og forskning. På trods af de fremskridt, der er gjort inden for terapeutiske teknikker, herunder kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk terapi, understreger evidensens nuværende stand behovet for mere nuancerede behandlingsstrategier, der kan målrettes mod de specifikke nuancer af HPD.

I fremtiden bør forskning fokusere på følgende områder:

 • Udvikling af behandlingsprotokoller som er skræddersyede specifikt til HPD, med henblik på at forbedre effektiviteten af de eksisterende terapeutiske tilgange.
 • Longitudinelle studier der følger patienter over længere tid for at evaluere langtidseffekten af forskellige behandlingsformer og deres evne til at fremme varige adfærdsmæssige og emotionelle ændringer.
 • Forskning i neurobiologiske og genetiske faktorer, der bidrager til udviklingen af HPD, hvilket kunne lede til mere præcise diagnoser og målrettede terapier.
 • Integration af teknologi i behandlingen, såsom virtuel realitet eller mobilapplikationer, for at støtte patienter i at udvikle sociale færdigheder og selvregulering uden for terapisessionerne.
 • Undersøgelse af comorbiditet med andre psykiske lidelser og deres indflydelse på behandlingsvalg samt prognoser for patienter med HPD.

Det er vigtigt, at fremtidig forskning også inkluderer undersøgelser af de socioøkonomiske faktorer og kulturelle aspekter, der kan have indflydelse på manifestationen af HPD og tilgængeligheden eller virkningen af behandling. Dette vil bidrage til at sikre, at behandlingen er inklusiv og tilgængelig for et bredere spektrum af individer.

Afslutningsvis er det klart, at multidisciplinær forskning og et fortsat fokus på behandlingsinnovation er afgørende for at forbedre livskvaliteten for individer med histrionisk personlighedsforstyrrelse.