Forstå bipolar lidelse: Symptomer og behandling

af

Her er et overblik:

Introduktion til Bipolar Lidelse

Bipolar lidelse, også kendt som maniodepressiv sygdom, er en psykisk helbredstilstand karakteriseret ved markante ændringer i humør, energi og aktivitetsniveau. Disse ændringer spænder fra perioder med overdreven “opstemthed” eller irritabilitet (maniske episoder) til perioder med tristhed og fortvivlelse (depressive episoder). Ofte er disse humørsvingninger intense og kan forstyrre den daglige funktion betydeligt.

De nøjagtige årsager til bipolar lidelse er ikke fuldt ud forstået, men det antages, at en kombination af genetik, miljø og ændringer i hjernens kemi spiller en rolle. Symptomerne på bipolar lidelse kan variere betydeligt fra person til person og i sværhedsgrad. Et vigtigt aspekt af lidelsen er, at den kan påvirke både mænd og kvinder i alle aldersgrupper, og den kan forekomme i forskellige former, såsom bipolar I, bipolar II og cyklotymi.

Det er kritisk at identificere og behandle bipolar lidelse, da ubehandlet kan den føre til forværret psykisk sundhed og påvirke personlige relationer, jobpræstation og den generelle livskvalitet. En kombination af medicinsk behandling og psykoterapi anses for at være den mest effektive måde at håndtere symptomerne på.

Forståelsen af bipolar lidelse har udviklet sig betragteligt gennem årene, og behandlingen er blevet mere målrettet og tilgængelig. Med korrekt diagnose og behandling kan mange mennesker med bipolar lidelse føre fulde og produktive liv.

Historisk Overblik og Myter om Bipolar Lidelse

Historien om bipolar lidelse er lang og fyldt med misforståelser. Lidelsen blev først identificeret af den ancient græske læge Hippokrates, som kaldte det “melankoli” og “mani”. Gennem århundrederne var forståelsen af lidelsen begrænset, og mange blev fejlagtigt anset for at være besat af dæmoner eller straffet af guderne. I det 19. århundrede begyndte Emil Kraepelin at skelne mellem manisk-depressiv lidelse og skizofreni, hvilket lagde grunden til moderne psykiatrisk diagnose.

Selv i dag er der en række myter, som bidrager til stigmatiseringen af personer med bipolar lidelse:

 • Myte 1: Bipolar lidelse betyder blot, at man svinger mellem at være glad og trist. Faktum: Bipolar lidelse er en kompleks tilstand, der indebærer alvorlige maniske og depressive episoder, som betydeligt påvirker en persons liv.

 • Myte 2: Man kan “komme over” bipolar lidelse gennem viljestyrke eller positiv tænkning. Faktum: Som en kronisk medicinsk tilstand kræver bipolar lidelse ofte en kombination af medicin og terapi for at håndtere symptomerne.

 • Myte 3: Bipolar lidelse er ikke en reel sygdom. Faktum: Bipolar lidelse er anerkendt af det medicinske samfund og er diagnosticerbar gennem specifikke kliniske kriterier.

 • Myte 4: Medicinering gør dig til en anden person. Faktum: Medicin kan hjælpe med at stabilisere humørsvingningerne og tillade personer at fungere bedre i deres hverdag.

Det er vigtigt at udbrede korrekt information om bipolar lidelse for at nedbryde stigma og for at de ramte kan få adgang til effektiv behandling. Den historiske udvikling og bortvisningen af myter er afgørende skridt på vejen mod en større forståelse og støtte for de omkring 1-2% af verdens befolkning, der lever med lidelsen.

Definition og de to Typer af Bipolar Lidelse

Bipolar lidelse, også kendt som maniodepressiv sygdom, er en sindsforstyrrelse der karakteriseres ved betydelige humørsvingninger. Disse inkluderer periodiske højder (maniske episoder) og nedture (depressive episoder), som kan påvirke en persons evne til at fungere i dagligdagen.

Der findes primært to typer af bipolar lidelse, som er defineret ud fra mønstret og sværhedsgraden af de maniske og depressive episoder:

 1. Bipolar I lidelse

  • For en diagnose kræves mindst én manisk episode, som kan have været forudgået af eller fulgt op af hypomane eller alvorlige depressive episoder.
  • En manisk episode defineres ved en abnormt og vedvarende høj, ekspansiv eller irritabel stemning i mindst en uge.
  • Personen kan opleve overdreven selvtillid, mindske behovet for søvn, tale mere end normalt og kan involvere sig i risikofyldte adfærd.
 2. Bipolar II lidelse

  • Denne type er karakteriseret ved et mønster af depressive episoder, der skifter med hypomane episoder, men ikke fuldblæste maniske episoder som set ved Bipolar I.
  • En hypoman episode ligner en manisk episode men er mindre intens og varer typisk kun i fire til syv dage.
  • Personer med Bipolar II oplever ofte signifikante depressionsepisoder, som varer i mindst to uger.

Det er essentielt at notere, at selvom disse to hovedtyper af bipolar lidelse har lignende navne, repræsenterer de forskellige mønstre af stemningsændringer, og den kliniske præsentation kan varieres inden for hvert individ. En nøjagtig diagnose af typen af bipolar lidelse kræver en omhyggelig evaluering foretaget af en sundhedsfaglig person.

Symptomer på Bipolar Lidelse

Bipolar lidelse, tidligere kendt som maniodepressiv lidelse, er karakteriseret ved markante ændringer i humør, energi og aktivitetsniveau. Disse ændringer manifesterer sig i form af maniske og depressive episoder, som kan variere i intensitet og varighed.

Maniske episoder involverer typisk:

 • Øget energi, aktivitet og rastløshed
 • Euforisk stemningsleje, overdreven optimisme og selvtillid
 • Irritabilitet og aggression
 • Mindsket behov for søvn
 • Talehyppighed og -hastighed, personen kan være meget snakkesalig
 • Tankemylder og springende idéer
 • Uoverlagt involvering i risikobetonede aktiviteter

Depressive episoder kan omfatte:

 • Vedvarende følelse af tristhed, tomhed og håbløshed
 • Nedsat energi og aktivitetsniveau
 • Koncentrationsbesvær eller beslutningslammelse
 • Forandring i appetit eller vægt
 • Søvnforstyrrelser, enten for meget eller for lidt søvn
 • Selvmordstanker eller -handlinger

Det er vigtigt at bemærke, at symptomerne kan variere betydeligt fra person til person, og ikke alle vil opleve alle ovenstående symptomer. Derudover kan nogle personer med bipolar lidelse opleve blandings episoder, hvor symptomer på både mani og depression forekommer samtidig.

Symptomerne forstyrrer ofte den daglige funktion og kan have en væsentlig indvirkning på skolearbejde, jobpræstationer og relationer. Eftersom sygdommen kan manifestere sig anderledes afhængigt af individet, er professionel vurdering og diagnose essentiel for passende behandling.

Maniske versus Depressive Episoder

Bipolar lidelse er karakteriseret ved skift mellem maniske og depressive episoder, som begge har specifikke kendetegn.

 • Maniske episoder udgør den ene pol af bipolar lidelse og er kendetegnet ved en periode med abnormalt og vedvarende opløftet, ekspansivt eller irritabelt humør. Her kan individet opleve:
  • En overflod af energi, hvilket kan føre til mindre behov for søvn
  • Overdreven taletrang og en strøm af idéer
  • Selvfølelse eller grandiositet, somme tider nående delusionelle proportioner
  • Distraktibilitet og tendens til at engagere sig i målrettede aktiviteter, nogle gange med risikofyldte eller skadelige resultater
  • Øget seksuel drifter, social gældsætning, eller over forbrug

I kontrast, depressive episoder udgør den anden pol af bipolar lidelse, med følgende symptomer:

 • Vedvarende følelser af tristhed, tomhed eller håbløshed
 • Markant nedsat interesse eller glæde i alle, eller næsten alle, aktiviteter
 • Vægtændringer uden at være på diæt, eller ændring i appetit
 • Søvnforstyrrelser, som at sove for meget eller for lidt
 • Træthed eller mangel på energi næsten hver dag
 • Følelse af værdiløshed eller overdreven eller uhensigtsmæssig skyldfølelse
 • Nedsat evne til at tænke eller koncentrere sig, eller beslutsomhed

Disse episodiske skift kan skabe alvorlige forstyrrelser i en persons liv. Det er vigtigt at forstå, at mens de maniske og depressive episoder er entydige, kan deres varighed, frekvens og intensitet variere fra person til person. Selvomsorg og professionel behandling spiller en kritisk rolle i håndtering af bipolar lidelse.

De udfordringer Bipolar Lidelse medfører i hverdagen

Bipolar lidelse er en psykisk sundhedstilstand, der kan medføre store udfordringer i en persons dagligdag. Denne tilstand er karakteriseret ved dramatiske svingninger i humør og energiniveau, som kan påvirke alle aspekter af livet, herunder arbejde, skole, sociale relationer og selvomsorg.

 • Vanskeligheder på arbejdspladsen eller i skolen: Personer med bipolar lidelse kan opleve perioder med ekstreme højder, kaldet maniske episoder, hvor de kan have overvurderet selvtillid, tale hurtigt og have en flugt af ideer. Dette kan forstyrre evnen til at koncentrere sig og opretholde produktivitet. Omvendt kan depressive episoder medføre træthed, beslutningslammelse og manglende motivation, hvilket gør det svært at opfylde ansvarsområder.

 • Problemer med at opretholde sociale relationer: De intense humørsvingninger kan føre til uforudsigelig eller upassende adfærd, som kan belaste venskaber og familierelationer. Under maniske episoder kan personen udvise impulsiv eller risikobetonet adfærd, som kan virke skræmmende eller stødende på andre. I depressive perioder kan tilbagetrækning og isolering gøre det svært at vedligeholde nære bånd.

 • Udfordringer med finansielt ansvar: Impulsiviteten i en manisk episode kan forårsage ødselhed og uplanlagte store udgifter. Dette kan føre til økonomisk ustabilitet og gældsætning.

 • Selvomsorg og dagligdags opgaver: Bipolar lidelse kan gøre det besværligt for en person at tage sig af personlig hygiejne, kost og motion. I depressive faser kan selv de mest grundlæggende opgaver som at tage et bad eller lave mad virke overvældende.

 • Helbredsrisici: Der er desværre også en øget risiko for misbrug af stoffer og alkohol samt andre samtidige helbredsproblemer, som kan komplicere behandlingen af bipolar lidelse.

For at håndtere disse udfordringer kræver det ofte en kombination af medicinsk behandling, psykoterapi, støttegrupper og en solid forståelse fra familie, venner og arbejdsgivere. Opfølgning og tilpasning af behandlingsplanen er essentielt for at hjælpe personen med bipolar lidelse til at føre en mere stabil og produktiv tilværelse.

Diagnostisering af Bipolar Lidelse

At diagnosticere bipolar lidelse kan være en kompleks proces, og adskiller sig markant fra at diagnosticere andre psykiske lidelser, på grund af sygdommens cykliske natur og symptomer, der kan overlappe med andre tilstande. Det er essentielt, at en kvalificeret sundhedsprofessionel foretager en grundig evaluering, som omfatter:

 • Detaljeret medicinsk interview: Lægen eller psykiateren vil indsamle information om patientens historie med humørsvingninger, herunder hyppigheden, varigheden og intensiteten af episoder.

 • Psykiatrisk vurdering: Dette kan omfatte et struktureret interview eller spørgeskemaer for at forstå de psykiske symptomer og adfærdsmønstre.

 • Fysisk undersøgelse: Det er vigtigt at udelukke fysiske lidelser, som kan efterligne symptomerne på bipolar lidelse, hvilket kan involvere blodprøver eller hjernescanninger.

 • Livshistorie og familiehistorie: Lægen vil overveje individuelle faktorer som tidligt stress, traumer og familiens historie med bipolar lidelse eller andre psykiatriske tilstande.

Diagnostiske kriterier fra Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) anvendes som en vejledning for at kategorisere symptomerne. For at få en diagnose af bipolar lidelse, skal patienten have oplevet mindst én manisk eller hypoman episode, ofte efterfulgt eller forudgået af depressive perioder.

Betydningen af en præcis diagnose kan ikke understreges nok. Det er grundlaget for at kunne tilbyde den mest effektive behandling og støtte. Diagnostiseringen kræver tid, tålmodighed og ofte en vurdering over længere tid for korrekt at identificere mønstrene og sværhedsgraden af symptomerne. Opfølgende aftaler og kontinuerlig monitoring er nødvendige for at sikre en korrekt forståelse af patientens tilstand og at tilpasse behandlingen til individuelle behov.

Farmakologisk behandling og Medicinske muligheder

Bipolar lidelse er en kompleks psykiatrisk tilstand, der ofte kræver medicinsk indgriben for at balancere stemningssvingningerne og mindske symptomerne. Farmakologisk behandling er en central del af behandlingsregimet for personer med bipolar lidelse.

 • Mood Stabilizers: Humørstabiliserende medicin er ofte førstevalget i behandlingen. Litium er et af de mest brugte og velundersøgte humørstabiliserende midler. Det kan effektivt reducere maniske og depressive episoder. Antikonvulsiva som valproat og lamotrigin anvendes ligeledes som humørstabilisatorer.

 • Antipsykotika: Atypiske antipsykotika såsom quetiapin, olanzapin og risperidon kan anvendes til at behandle eller forebygge maniske episoder. Disse lægemidler kan også have en stemningsstabiliserende virkning.

 • Antidepressiva: Antidepressiva kan anvendes med forsigtighed, ofte i kombination med et humørstabiliserende middel, for at undgå udløsning af maniske episoder. Disse kan hjælpe med at lindre de depressive symptomer associeret med bipolar lidelse.

 • Søvnhjælp: Tilstrækkelig søvn er essentiel for mennesker med bipolar lidelse. I nogle tilfælde kan medicin ordineres for at hjælpe med at regulere søvn mønstre.

Det er vigtigt at bemærke, at medicinsk behandling skal tilpasses individuelt, da mennesker med bipolar lidelse kan reagere forskelligt på medicin. Derfor er det afgørende at personer med bipolar lidelse har regelmæssig kontakt med en psykiater, der kan overvåge og justere behandlingen efter behov.

Foruden farmakologisk behandling kan læger også anbefale adjuverende behandlinger såsom psykoterapi, livsstilsændringer og støttegrupper, som kan yde yderligere hjælp til at håndtere tilstanden og forbedre livskvaliteten.

Psykoterapi og støttegrupper som del af behandlingen

Psykoterapi spiller en vigtig rolle i behandlingen af bipolar lidelse. Det tilbyder personen værktøjer til bedre at forstå deres tilstand og strategier til at håndtere de daglige udfordringer, der følger med lidelsen. Terapien kan tage mange former, herunder:

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Hjælper med at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd.
 • Familiefokuseret terapi: Inkluderer familiemedlemmer for at forbedre kommunikationen og styrke relationerne.
 • Interpersonel terapi: Fokuserer på at forbedre relationer og sociale færdigheder.
 • Psykoedukation: Lærer personen og deres nærmeste om bipolar lidelse for at fremme forståelse og håndtering.

Udover individuel terapi kan støttegrupper være en vigtig ressource. Disse grupper tillader personer med bipolar lidelse at møde andre, som oplever lignende udfordringer. Her er nogle af de fordele, støttegrupper kan tilbyde:

 1. Et fællesskab af støtte, hvor man kan dele erfaringer og strategier.
 2. En følelse af forståelse og accept fra ligesindede.
 3. Information om nye behandlingsmetoder eller forskningsresultater.
 4. Et sikkert rum til at udtrykke følelser og bekymringer.

For at finde den mest passende form for psykoterapi og støttegrupper, bør man arbejde tæt sammen med en sundhedsudbyder, der har erfaring med bipolar lidelse. Sammen kan de udforme en behandlingsplan, der tager højde for individets særlige behov og livsomstændigheder.

Livsstilsændringer og coping-strategier

At leve med bipolar lidelse kan være udfordrende, men der er flere livsstilsændringer og coping-strategier, som kan understøtte behandlingen og forbedre livskvaliteten for personer med lidelsen.

 • Søvn: En regelmæssig søvnplan er afgørende. Mangel på søvn kan udløse maniske eller depressive episoder.
 • Kost: En balanceret kost rig på frugt, grøntsager, fuldkorn og magert protein kan støtte den generelle sundhed og velvære.
 • Motion: Fysisk aktivitet kan hjælpe med at regulere humør, lindre stress og forbedre søvnkvaliteten.
 • Stresshåndtering: Lær teknikker til at håndtere stress, såsom mindfulness, meditation eller yoga, for at reducere triggere for humørsvingninger.
 • Undgå stoffer og alkohol: Disse kan forværre symptomerne og føre til yderligere humørforstyrrelser.
 • Netværk: Opbyg et supportnetværk af venner, familie eller støttegrupper, der kan tilbyde forståelse og hjælp.
 • Uddannelse: Lær så meget som muligt om bipolar lidelse for bedre at forstå og håndtere symptomerne.

At vedtage disse coping-strategier kræver ofte tid og tålmodighed, og det kan være nyttigt at arbejde tæt sammen med en terapeut eller rådgiver, der kan guide processen. Små, gradvise ændringer i dagligdagsvaner og perspektiver kan over tid føre til betydelige forbedringer i hvordan man håndterer bipolar lidelse. Det er vigtigt at huske, at mens disse livsstilsændringer kan være hjælpsomme, de bør ikke erstatte medicinsk behandling ordineret af en sundhedsfaglig, men snarere fungere som et supplement til den.

Familiens Rolle i Støtte og forståelse

Familien spiller en afgørende rolle, når det kommer til støtte af et familiemedlem med bipolar lidelse. Forståelse af sygdommens natur og de udfordringer, der følger med, kan markant forbedre livskvaliteten for den ramte. Her er nogle nøglepunkter til, hvordan en familie kan bidrage positivt:

 • Informér jer om lidelsen: Uddannelse og information er fundamentale. Familier bør stræbe efter at forstå symptomerne, behandlingsmulighederne og prognosen for bipolare lidelser.

 • Kommunikation: Åben og ærlig kommunikation er essentiel. Det giver mulighed for at udtrykke følelser, forventninger og bekymringer uden frygt for stigmatisering eller misforståelse.

 • Behandlingsstøtte: Familie kan spille en central rolle i at motivere og støtte personen i at følge lægelige råd og behandlingsplaner. Dette inkluderer at overvære terapisessioner eller lægehenvendelser, hvor det er passende.

 • Krisestyring: At etablere en plan for håndtering af kriser, herunder hvilke skridt der skal tages, og hvem der skal kontaktes, kan være instrumental i tilfælde af alvorlige episoder.

 • Selvomsorg: Familier bør også huske på at tage sig af deres eget mentale velvære. Dette kan involvere at deltage i støttegrupper for familier til personer med bipolar lidelse eller at søge deres egen terapi.

 • Set grænser: Det er vigtigt at fastsætte sunde grænser for at beskytte familiens velbefindende, samtidig med at man støtter den bipolare person på en måde, som er forsvarlig og holdbar.

Families støtte kan ikke erstattes af medicinsk behandling, men det udgør et essentielt supplement, der kan hjælpe med at forvalte både de daglige og langsigtede aspekter af at leve med bipolar lidelse.

Hvordan samfundet kan støtte mennesker med Bipolar Lidelse

Støtten fra samfundet spiller en kritisk rolle for dem, der lever med bipolar lidelse. Dette kan tage mange former, fra at give adgang til behandling til at fremme forståelse og accept.

 • Uddannelse om Lidelsen: Oplysning omkring lidelsen kan hjælpe med at afmystificere den og reducere stigmaet. Ved at integrere information i skolesystemerne og arbejdspladser kan forståelsen øges.

 • Adgang til Behandling: Samfundet bør sikre let og rettidig adgang til kvalificeret behandling, herunder psykiatriske tjenester, medicinering og terapi. Det omfatter også støtte til pårørende.

 • Støttegrupper: Opfordring til og finansiering af støttegrupper kan give mennesker med bipolar lidelse et fællesskab, hvor de kan dele deres erfaringer og føle sig mindre isolerede.

 • Beskæftigelsesinitiativer: Tilrettelæggelse af arbejdsforhold, så de passer til individer med bipolar lidelse, kan være afgørende. Fleksible arbejdstider og forstående arbejdsgivere bidrager til den enkeltes evne til at opretholde beskæftigelse.

 • Beskyttelse mod Diskrimination: Lovgivning bør beskytte mod diskrimination på arbejdspladsen og i offentlige tjenester. Det sikrer, at personer med bipolar lidelse får de samme muligheder som alle andre.

 • Videnskabelig Forskning: Invester i forskning, der kan føre til en bedre forståelse af lidelsen og dermed bedre behandlingsmuligheder.

Det er essentielt, at samfundet anerkender og værdsætter de bidrag, personer med bipolar lidelse kan yde, når de får den støtte og de ressourcer, der er nødvendige for at leve et opfyldende liv.

Fremtidige perspektiver og forskning i Bipolar Lidelse

Forskningen i bipolar lidelse bevæger sig konstant fremad for at skærpe forståelsen og behandlingen af lidelsen. Med teknologiske fremskridt og bedre videnskabelige metoder er der flere områder, som tegner et løftefuldt billede for fremtiden.

 • Genetisk Forskning: Forskere arbejder på at identificere de specifikke gener, der bidrager til udviklingen af bipolar lidelse. Dette kan føre til mere personaliseret medicin, hvor behandlingen er skræddersyet til den enkeltes genetiske profil.

 • Neuroimaging Studier: Avanceret billedteknologi såsom MRI og PET-scanninger bruges til at observere hjernens struktur og funktion hos personer med bipolar lidelse. Fremtidige fremskridt kan forbedre diagnosticering og muliggøre tidlig intervention.

 • Medicinsk Innovation: Udviklingen af nye farmakologiske behandlinger er konstant i fokus. Målet er at finde medikamenter med færre bivirkninger, hurtigere virkning, og som er effektive over en bredere del af befolkningen.

 • Psykoterapeutiske Metoder: Evidensbaserede psykoterapier fortsætter med at udvikle sig. Forskning undersøger, hvordan forskellige tilgange kan tilpasses for at opnå den bedste effekt for individuelle patienter.

 • Livsstilsinterventioner: Opmærksomheden er stigende på hvordan kost, motion, søvnmønstre og stresshåndtering indirekte kan påvirke symptomer og livskvalitet hos personer med bipolar lidelse. Fremtidig forskning vil sandsynligvis udforske disse faktorer yderligere.

 • Præventionsstrategier: En øget forståelse kan bidrage til udvikling af strategier, der formindsker risikoen for at udvikle lidelsen, samt forebygger maniske og depressive episoder hos dem, der allerede er diagnosticeret.

Generelt står forskning i bipolar lidelse over for udfordringen i at kombinere disse mange forskellige perspektiver for at skabe helhedsorienterede og patient-centrerede behandlingstilbud. Fremtiden lover dog velinformeret håb.

Afslutning og opsummering af vigtige pointer

Bipolar lidelse er en kompleks psykisk tilstand kendetegnet ved betydelige humørsvingninger, herunder maniske og depressive episoder. At forstå sygdommens dynamik er afgørende for både dem, der er diagnosticeret, og deres nærmeste.

 • Symptomerne på bipolar lidelse varierer, men almindelige tegn inkluderer ekstreme humørsvingninger fra overdreven energi og irritabilitet til følelser af tomhed og håbløshed. Det er vigtigt at være opmærksom på disse tegn for at kunne søge rettidig hjælp.

 • Behandlingen er typisk livslang og involverer en kombination af medicin og terapi. Medicin som stemningsstabilisatorer, antipsykotika, og antidepressiva er ofte grundstenen i behandlingen, mens psykoterapeutiske metoder som kognitiv adfærdsterapi kan være yderst gavnligt for at hjælpe patienten med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten.

 • Livsstilsændringer og selvpleje er også væsentlige aspekter af håndtering af bipolar lidelse. Regelmæssig motion, tilstrækkelig søvn, en nærende kost og undgåelse af stress er faktorer, der kan bidrage til at stabilisere humøret.

Det er essentielt, at individer med bipolar lidelse får en ordentlig og tidlig diagnose for at kunne indlede en effektiv behandlingsplan. Det er lige så vigtigt for det personlige supportsystem at forstå lidelsens natur og den påvirkning den har, ikke bare på den berørte, men også på de nærmeste relationer. Uddannelse og støttegrupper kan være uvurderlige ressourcer for både patienter og pårørende.

At leve med bipolar lidelse kræver forståelse, tålmodighed og en samarbejdsvillig tilgang til behandling. Sammen kan patienter og sundhedsprofessionelle arbejde mod bedre kontrol over symptomerne og en forbedret livskvalitet.