Er det ADHD? Identificering og testning trin for trin

af

Her er et overblik:

Introduktion til ADHD og vigtigheden af korrekt diagnose

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurodevelopmental forstyrrelse, der er karakteriseret ved problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, som er uhensigtsmæssige for en persons aldersniveau. ADHD har en estimeret prævalens på omkring 5% blandt børn og 2,5% blandt voksne. Uden korrekt diagnose og behandling kan ADHD føre til betydelige udfordringer i skole, arbejde og personlige relationer.

Korrekt diagnosticering af ADHD er afgørende af flere grunde:

 • Undgå Misforståelser: Symptomerne på ADHD kan ofte forveksles med dårlig opdragelse, dovenskab eller manglende motivation, hvilket kan føre til misforståelser og forkert behandling.
 • Tilgang til Ressourcer: En diagnose åbner for tilgang til uddannelsesmæssige ressourcer, terapi og potentielt medicin, der kan forbedre livskvalitet.
 • Selverkendelse: At få stillet diagnosen kan øge en persons selvforståelse og give en forklaring på tidligere udfordringer, hvilket fører til større selvaccept.
 • Forbyggelse af Sekundære Forhold: Ubehandlet ADHD øger risikoen for sekundære forhold såsom depression, angst og stofmisbrug.

Diagnosen stilles baseret på en grundig evaluering, der kan omfatte:

 • Kliniske interviews
 • Adfærdsvurderinger
 • Psykologiske test
 • Information fra familiemedlemmer og lærere

Det er kritisk, at denne evaluering udføres af fagfolk med ekspertise i ADHD, da symptomerne kan overlappe med andre forstyrrelser. En nøjagtig diagnose sikrer, at den enkelte får den mest effektive behandling og støtte, hvilket gør en væsentlig forskel i dagligdags funktion og livets overordnede fremgang.

Forståelse af ADHD: Symptomer og almindelige misforståelser

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurobiologisk lidelse, der ofte karakteriseres ved symptomer som distraktion, hyperaktivitet og impulsivitet. Selvom disse er de mest kendte tegn, kan ADHD manifestere sig på forskellige måder, og symptomerne varierer i intensitet og præsentation fra person til person.

 • Distraktion: Individer med ADHD kan have svært ved at koncentrere sig om opgaver, som de finder kedelige eller udfordrende.
 • Hyperaktivitet: Konstant bevægelse, som at tromme fingrerne, vippe fødder, eller en følelse af indre uro, kan være tegn på hyperaktivitet.
 • Impulsivitet: En tendens til at handle uden at tænke på konsekvenserne, hvilket kan resultere i at afbryde andre eller tage forhastede beslutninger.

Der er dog flere udbredte misforståelser om ADHD:

 • Myte 1: “ADHD er bare en undskyldning for dårlig opførsel.” ADHD er ikke simpelthen dårlig opførsel; det er en medicinsk diagnosticerbar tilstand.
 • Myte 2: “Kun børn har ADHD.” Mange voksne lever også med ADHD, som ofte går udiagnosticeret.
 • Myte 3: “Alle med ADHD er hyperaktive.” ADHD har tre undergrupper: Primært opmærksomhedsdeficit, primært hyperaktiv/impulsiv og en kombineret type.
 • Myte 4: “ADHD kan kureres.” Der er i øjeblikket ingen kur for ADHD, men tilstanden kan håndteres gennem medicinering, terapi og støttestrategier.

Det er vigtigt at forstå de faktiske symptomer og påvirkninger af ADHD for at kunne tilbyde den nødvendige støtte og intervention. En grundig evaluering af en sundhedsspecialist er afgørende for at diagnosticere og udvikle en effektiv behandlingsplan.

Typer af ADHD-tests: Hvad er tilgængeligt?

Når der opstår mistanke om Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), er der flere typer tests og evalueringer, der kan anvendes til at understøtte en diagnose. Det er vigtigt at bemærke, at ingen enkelt test kan fastslå, om en person har ADHD; en omfattende evaluering er nødvendig.

 1. Kliniske interviews
  Evalueringen starter ofte med et detaljeret klinisk interview, hvor lægen eller psykologen diskuterer individets symptomer, historie og adfærdsmønstre.

 2. Ratingsskalaer og adfærdschecklister
  Pårørende og lærere kan blive bedt om at udfylde standardiserede spørgeskemaer eller checklister, der bedømmer individets adfærd i forskellige sammenhænge. Disse kan inkludere:

  • Vanderbilt Assessment Scale
  • ADHD Rating Scale
  • Conners’ Rating Scales
 3. Psykoedukative tests
  Disse tests involverer typisk opgaver designet til at måle kognitive færdigheder såsom hukommelse, opmærksomhed og problemløsning.

 4. Neuropsykologiske tests
  Disse kan anvendes til at udelukke andre tilstande og forstå individets hjernefunktion i relation til læring, opmærksomhed og hukommelse.

 5. Observationer
  Direkte observationer i klasseværelset eller arbejdsmiljøet kan give vigtig information om, hvordan ADHD symptomerne påvirker den enkelte.

 6. Fysiske undersøgelser
  Selvom ADHD ikke kan diagnosticeres udelukkende igennem fysiske tests, kan en lægeundersøgelse hjælpe med at udelukke andre medicinske årsager til symptomerne.

Det er essentielt at processen involverer fagfolk med erfaring i ADHD og en individuel tilgang, der tager højde for personens alder, køn og unikke omstændigheder.

Forberedelse til en ADHD-test: Hvordan man forbereder sig mentalt og fysisk

For folk der står over for en ADHD-test, kan forberedelse være afgørende både for nøjagtigheden af testresultaterne og for den personlige komfort. Her er nogle trin, man kan følge i forberedelsen til en ADHD-vurdering:

 1. Indsaml forhåndsoplysninger:

  • Få fat i skole- eller arbejdsrapporter, der kan indeholde observationer af adfærd.
  • Tal med familiemedlemmer eller nære venner, der kan levere anekdoter om adfærdsmønstre.
 2. Søvn og ernæring:

  • Sørg for at få en god nats søvn før testdagen.
  • Spis en nærende morgenmad for at stabilisere blodsukkeret og forbedre koncentrationen.
 3. Mentale forberedelser:

  • Øv afslapningsteknikker som dyb vejrtrækning eller meditation for at mindske angst.
  • Hold dig informeret om testprocessen for at sænke stressniveauet.
 4. Fysisk aktivitet:

  • Engagér i en let øvelse på testdagen, som kan hjælpe med at forbedre fokus og nedsætte rastløshed.
 5. Praktiske forhold:

  • Tjek op på det præcise tidspunkt og sted for testningen.
  • Sørg for at ankomme tidligt for at undgå yderligere stress.
 6. Medicinske oplysninger:

  • Hav en liste over nuværende medicin, inklusive doseringer, handy.
  • Diskutér potentielle effekter af medicin med din læge i forhold til testen.
 7. Hvad man ikke skal gøre:

  • Undgå koffein og sukkerholdige drikke før testen, da disse kan ændre din adfærdsbaseline.
  • Undgå at foretage store ændringer i din daglige rutine før testen, da dette kan skabe unormale stressniveauer.

Det er vigtigt at huske, at målet med testen er at skabe et præcist billede af personens adfærds- og opmærksomhedsmønstre, så ærlighed og en afslappet tilgang er nøglen.

ADHD-testprocessen: Hvad kan du forvente?

Når man skal undersøges for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), er det vigtigt at have en forståelse for de forskellige trin i testprocessen. Testen for ADHD er omfattende og indebærer typisk flere faser:

 • Første kontakt og forberedelse: Det første skridt er at tage kontakt til en sundhedsprofessionel, såsom en psykolog eller psykiater, der har erfaring med ADHD. Du vil sandsynligvis blive bedt om at udfylde et spørgeskema eller en symptomtjekliste før din første aftale.

 • Indledende vurdering: Den første samtale med din læge eller terapeut vil omfatte en indledende vurdering af dine symptomer. Dette inkluderer en diskussion om din medicinske historie og eventuelle udfordringer i din nuværende situation.

 • Uddybende tests: Efter den indledende vurdering kan der bestilles yderligere tests. Disse kan omfatte neuropsykologiske tests, adfærdsvurderinger og standardiserede checklister til at bedømme ADHD-symptomer i forskellige sammenhænge.

 • Information fra tredjepart: Oplysninger fra lærere, arbejdsgivere eller familiemedlemmer kan indgå i evalueringen, da de kan give et bredere billede af, hvordan symptomerne påvirker dagliglivet.

 • Diagnose: Efter at have samlet al den nødvendige information, vil sundhedsudbyderen kunne stille en diagnose. Det er vigtigt at forstå, at en ADHD-diagnose ikke kan stilles udelukkende baseret på en test eller et spørgeskema.

 • Opfølgning og behandlingsplan: Hvis diagnosen ADHD er bekræftet, vil der blive diskuteret en behandlingsplan. Denne kan inkludere medicin, terapi og støttestrategier for at hjælpe med at håndtere symptomerne.

Vær forberedt på, at testprocessen kan være tidskrævende, og at det kan kræve besøg hos flere forskellige fagpersoner, såvel som muligvis en række tests og vurderinger for at sikre en korrekt diagnose.

Hvem skal tage en ADHD-test? Betydningen af målgruppeidentifikation

At forstå nøjagtigt hvem der bør overveje en ADHD-test er afgørende, ikke blot for korrekt diagnose, men også for effektiv behandling. ADHD, eller opmærksomhedsdeficit/hyperaktivitetsforstyrrelse, er en neurodevelopmental lidelse, som oftest diagnosticeres i barndommen, men kan fortsætte eller undervurderes ind i voksenlivet.

ADHD-testning er relevant for flere målgrupper:

 • Børn: Skolelærere eller forældre kan bemærke symptomer såsom vanskeligheder med at koncentrere sig, hyperaktiv adfærd, eller impulsivitet.
 • Teenagere: Pubertet og de øgende akademiske krav kan forværre ADHD-symptomer, hvilket gør det sværere at ignorere eller kompensere for udfordringerne.
 • Voksne: Mange lider af udiagnosticeret eller undertreated ADHD, som kan manifesteres i problemer med tidsstyring, organisation, jobpræstation, og personlige relationer.
 • Forældre eller pårørende til personer med ADHD: Familiemedlemmer, især de som oplever lignende symptomer, bør også overveje at blive testet, da ADHD har en genetisk komponent.

Det er ikke alle, der oplever koncentrationsbesvær, der har ADHD. En grundig udvælgelse af kandidater til testning er vigtig for at undgå unødvendige eller fejlagtige diagnoser. Ved mistanke bør følgende kriterier overvejes:

 • Varighed af symptomer: Symptomerne skal have været til stede i mindst seks måneder.
 • Påvirkning af dagligdagen: Symptomerne skal forårsage betydelige vanskeligheder i sociale, skole- eller arbejdsmæssige funktioner.
 • Begyndelse af symptomer: De første symptomer skal være observeret før 12-årsalderen.
 • Tværgående symptomer: Symptomerne skal fremgå i flere miljøer, fx både hjemme og i skolen.

Personer, der identificerer med ovenstående kriterier og føler, at deres livskvalitet er påvirket, bør diskutere mulighederne for en ADHD-test med en sundhedsprofessionel.

Myter vs. Fakta: Afklarer fejlinformationer om ADHD-testning

I samfundet florerer der en række myter om ADHD og den tilhørende testproces, som kan skabe forvirring og angst hos dem, der overvejer testning. Her tager vi et kig på de mest udbredte misforståelser og præsenterer faktiske oplysninger.

 • Myte 1: ADHD-testning er kun for børn.

  • Fakta: Selvom ADHD ofte diagnosticeres i barndommen, kan voksne også have ADHD, og testning er vigtig for korrekt diagnose og behandling.
 • Myte 2: En ADHD-test kan gøres hurtigt og er simpel.

  • Fakta: Da ADHD er en kompliceret tilstand, involverer en grundig test en række skridt, inklusive interviews, spørgeskemaer og nogle gange observationer over forskellige miljøer. Det er en tidskrævende proces, men nødvendig for nøjagtighed.
 • Myte 3: Hvis du er intelligent eller velfungerende, kan du ikke have ADHD.

  • Fakta: ADHD påvirker mennesker på alle intelligensniveauer. Nogen med ADHD kan have fremragende evner i visse områder og stadig kæmpe med opmærksomheds- eller impulsivitetsproblemer.
 • Myte 4: Testning for ADHD er unødvendig, fordi der ikke er nogen effektiv behandling.

  • Fakta: ADHD-behandling kan inkludere medicinsk behandling, terapi, adfærdsstrategier, og støtte, der kan forbedre livskvaliteten betydeligt.
 • Myte 5: ADHD-testning er upålidelig og baseret på subjektive meninger.

  • Fakta: Gode ADHD-tests er videnskabeligt validerede og kombinerer information fra flere kilder til at give en fuldstændig vurdering af individet.

At skelne mellem myte og faktum er afgørende, når det kommer til ADHD og testningsprocessen. Forståelse af den reelle natur af ADHD og den omhyggelige tilgang taget under testning kan hjælpe med at afmystificere processen og opmuntre dem, der kan have tilstanden, til at søge korrekt diagnose og hjælp.

Håndtering af testens resultat: Næste skridt efter en ADHD-diagnose

Når en person har modtaget en ADHD-diagnose, er det vigtigt at træffe de korrekte beslutninger omkring opfølgning og behandling. Følgende skridt anbefales for en effektiv håndtering af diagnosen:

 1. Acceptér Diagnosen: Det første skridt er at acceptere diagnosen og forstå, at ADHD er en neurobiologisk tilstand, der kræver opmærksomhed og passende interventioner.

 2. Uddan Dig Selv og Andre: Søg information om ADHD fra troværdige kilder for at lære mere om tilstanden. Opdrag også familie, venner og arbejdspladser omkring ADHD for at skabe et støttende miljø.

 3. Behandling og Interventioner: Konsulter med sundhedsprofessionelle for at udvikle en omfattende behandlingsplan, der kan inkludere medicin, adfærdsterapi, coaching, og/eller støttegrupper.

 4. Skole- og Arbejdsstøtte: Hvis diagnosen drejer sig om et skolebarn, bør forældrene samarbejde med skolen om at indarbejde nødvendige støtteforanstaltninger. Voksne med ADHD bør overveje at tale med deres arbejdsgiver om tilpasninger, der kan forbedre arbejdspræstationen.

 5. Opfølgning og Justering: Regelmæssige opfølgninger med sundhedsprofessionelle er afgørende for at evaluere, hvordan behandlingen går, og foretage eventuelle nødvendige justeringer.

 6. Selvhjælpsgrupper og Netværk: Deltagelse i selvhjælpsgrupper kan give støtte og rådgivning fra andre, der oplever samme udfordringer. Netværk online og offline kan fremme forståelsen og uddannelsen om ADHD.

 7. Selvstyrings Strategier: Lær og implementer strategier til selvstyring, som tidsstyring, organisatoriske færdigheder og opgaveprioritering. Disse kompetencer kan betydeligt forbedre dagligdags funktion og livskvalitet.

Inddragelse af pårørende i behandlingsprocessen er også vigtig, da de kan fungere som en støtteplatform og hjælpe med at håndtere symptomerne i hverdagen. En proaktiv og informeret tilgang til ADHD kan føre til positive resultater og en forbedret livskvalitet.

Leve med ADHD: Tilpasning og forvaltning efter en positiv test

At få en ADHD-diagnose kan være en lettelse, fordi det giver en forklaring på udfordringer med koncentration, hyperaktivitet og impulsivitet. Det er dog også begyndelsen på en livslang rejse med tilpasning og forvaltning af symptomer. Her er nogle skridt, man kan tage for at tilpasse sig og håndtere livet med ADHD:

 1. Forstå Din Diagnose:

  • Lær om ADHD og hvordan det påvirker dig personligt.
  • Erkend at ADHD påvirker forskellige mennesker på forskellige måder.
 2. Opstil En Behandlingsplan:

  • Samarbejd med en specialist for at finde den rette kombination af medicin, terapi og coaching.
  • Overvej ting som adfærdsterapi, kognitive terapitilgange og om nødvendigt medicinering.
 3. Organisér Din Hverdag:

  • Brug værktøjer og teknikker til at holde styr på opgaver og tidsfrister.
  • Strukturer din tid, og brug planlægningsværktøjer som kalendere og to-do-lister.
 4. Skab Understøttende Systemer:

  • Informér venner og familie om din diagnose for at opbygge et støtte netværk.
  • Søg støttegrupper eller online fora for mennesker med ADHD.
 5. Arbejd Med Dine Styrker:

  • Fokuser på de opgaver og aktiviteter, hvor du naturligt excellerer.
  • Søg karriereveje og projekter, der passer til din unikke måde at tænke og problem løse på.
 6. Vær Tålmodig Med Dig Selv:

  • Forvent ikke umiddelbare ændringer; tilpasning og forvaltning tager tid.
  • Anerkend dine fremskridt og behandl dig selv med medfølelse når udfordringer opstår.

Ved at engagere sig i en proces med forståelse, planlægning og selvstøtte, kan personer med ADHD ikke kun forvalte deres symptomer, men ofte også udnytte deres unikke egenskaber og styrker til at nå succesfulde og opfyldende liv.

Alternativer og supplerende tilgange til ADHD-diagnostik

Når der diagnosticeres ADHD, er det vigtigt at have en holistisk tilgang, der indbefatter en række forskellige vurderingsmetoder for at få det mest nøjagtige billede af individets symptomer og udfordringer. Udover de traditionelle skridt i diagnostiseringsprocessen, som inkluderer kliniske interviews og adfærdsvurderingsskalaer, kan følgende alternative og supplerende tilgange være nyttige:

 • Neuropsykologisk testning: Disse tests kan hjælpe med at identificere specifikke kognitive funktioner, som ofte er påvirket ved ADHD, såsom opmærksomhed, hukommelse og eksekutive funktioner.
 • Observation i forskellige miljøer: Observation af personen i forskellige sammenhænge, som hjemme, i skolen eller på arbejdspladsen, kan give vigtig information om, hvordan ADHD-symptomerne manifesterer sig i dagligdagen.
 • Fysisk sundhedsevaluering: En fysisk undersøgelse kan afdække eventuelle medicinske tilstande, der kunne bidrage til symptomer, der ligner ADHD, herunder søvnforstyrrelser eller stofskifteproblemer.
 • Rating scales from multiple informants: At indsamle adfærdsvurderinger fra forskellige personer, der kender barnet eller den voksne godt (for eksempel forældre, lærere, ægtefæller eller arbejdsgivere) kan give et mere komplet billede af individets adfærdsmønstre og udfordringer.
 • Brain imaging og andre biologiske markører: Selvom disse metoder typisk ikke anvendes i en standard diagnostisk proces, kan de i nogle tilfælde anvendes til forskning eller til at udelukke andre tilstande.

Det er afgørende at bemærke, at mens disse alternativer og supplerende metoder kan bidrage til forståelsen af ADHD og dets påvirkning på et individ, bør de ikke anvendes isoleret, men derimod som del af en omfattende vurdering udført af fagfolk med erfaring i at diagnosticere ADHD.

Hvor og hvordan man får en ADHD-test: Ressourcer og referencer

At få stillet en korrekt diagnose af ADHD er en proces, der typisk involverer flere trin. Her er nogle ressourcer og referencer til, hvordan og hvor man kan få en ADHD-test:

 • Kontakt din egen læge: Den første port for at få hjælp og information om ADHD og testning er ofte din egen læge. De kan evaluere dine symptomer og give en foreløbig vurdering.
 • Henvisning til en specialist: Efter den indledende konsultation vil mange læger henvise dig til en specialist, såsom en psykiater, psykolog eller pædiater, der er trænet i at diagnosticere ADHD.
 • Offentlige sundhedstilbud: I nogle lande og regioner tilbydes ADHD-testning og evaluering gennem det offentlige sundhedssystem. Kontakt din lokale sundhedsmyndighed for yderligere information.
 • Private klinikker og praksis: Private psykologer og psykiatere kan tilbyde evaluering og testing for ADHD. Det kan være en hurtigere, men også dyrere mulighed.
 • Patienforeninger og støttegrupper: ADHD Danmark (https://adhd.dk/) og andre patientforeninger kan tilbyde rådgivning, støtte og vejledning i forbindelse med testing og diagnosticering.
 • Skoler og uddannelsesinstitutioner: Skolens psykologtjeneste eller en studievejleder kan muligvis også sørge for en vurdering eller i det mindste vejlede dig til relevante ressourcer.

Det er vigtigt at bemærke, at mens de ovennævnte referencer kan være et godt udgangspunkt, er det altid bedst at konsultere en kvalificeret sundhedsprofessionel for at diskutere dine personlige behov og den bedste handlingsplan for en potentielle ADHD-diagnose.