ADHD-screening for voksne: Hvordan, hvorfor, og hvornår?

af

Her er et overblik:

Introduktion til ADHD og diagnoseprocessen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurodevelopmental lidelse karakteriseret ved problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet, og impulsive adfærd. Selvom ADHD ofte diagnosticeres i barndommen, fortsætter symptomerne hos mange ind i voksenalderen og kan påvirke arbejde, uddannelse og personlige relationer.

Diagnosen ADHD hos voksne kan være kompleks, da symptomerne kan overlappe med eller fejlagtigt tilskrives andre psykiatriske tilstande, såsom angst eller depression. Desuden kan voksne med ADHD have udviklet coping-strategier, som kan maskere ADHD-symptomerne.

Diagnoseprocessen begynder typisk med en anerkendelse af symptomerne. Her er en typisk proces for screening og diagnose af ADHD hos voksne:

 1. Selvvurdering:

  • Enkeltpersoner kan genkende symptomerne på ADHD i deres hverdag og beslutter sig for at søge yderligere information eller hjælp.
 2. Første kontakt med sundhedssystemet:

  • Tager kontakt til en praktiserende læge eller en psykiater for at diskutere symptomerne.
 3. Screeningsspørgeskemaer og tests:

  • Sundhedsfaglige kan anvende standardiserede spørgeskemaer eller checks, såsom Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS), til at identificere potentielle symptomer hos voksne.
 4. Klinisk vurdering:

  • En dybdegående vurdering udføres af en psykiater eller psykolog, inklusiv en medicinsk historie og en adfærdsmæssig vurdering.
 5. Supplerende undersøgelser:

  • Yderligere tests kan anvendes for at udelukke andre medicinske eller psykiatriske tilstande.
 6. Diagnosestilling:

  • På baggrund af samlet information stilles diagnosen ADHD af en specialist.

Det er vigtigt at bemærke, at diagnosekriterierne for voksne kan adskille sig fra dem, der anvendes for børn, da de tager højde for de forskellige måder, hvorpå ADHD kan præsentere sig i forskellige aldre.

Hvad er ADHD screening? Forstå grundlaget

Screening for ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos voksne er en diagnostisk evalueringsproces, der anvendes til at identificere tegn på ADHD, som kan have været uopdaget eller ubehandlet siden barndommen. ADHD er en neurodevelopmental forstyrrelse, som påvirker en persons evne til at opretholde opmærksomhed og selvkontrol, hvilket kan føre til problemer med organisation, tidsstyring og sociale relationer.

ADHD-screening kan inkludere en række forskellige undersøgelsesmetoder:

 • Kliniske interviews: En sundhedsudbyder eller psykolog fører samtaler med individet for at forstå symptomhistorikken og dens indvirkning på dagligdagen.
 • Spørgeskemaer og vurderingsskalaer: Standardiserede instrumenter anvendes for at bestemme graden af ADHD-symptomer sammenlignet med gennemsnittet for aldersgruppen.
 • Psykologisk testning: En række test kan anvendes til at vurdere kognitive funktioner, opmærksomhedsspændvidde og eksekutive funktioner.
 • Medicinsk gennemgang: For at udelukke andre medicinske tilstande, der kan efterligne ADHD eller forværre symptomerne, kan en lægelig undersøgelse være en del af screeningsprocessen.

Det er vigtigt at bemærke, at en ADHD screening ikke er en diagnose i sig selv. Den tjener som et første skridt i en omfattende evaluering, der kan føre til en formel diagnose og anbefalinger til behandlingsmuligheder. En grundig forståelse af ADHD og de forskellige screeningstilgange er nødvendig for at sikre nøjagtige og nyttige resultater. Voksne, der overvejer en ADHD-screening, opfordres til at søge udbydere med ekspertise i ADHD hos voksne for at sikre den bedst mulige forståelse og håndtering af deres symptomer.

Tilrette læg din screening: Vælg den rette klinik eller specialist

Når du vælger en klinik eller specialist til at gennemgå en ADHD-screening som voksen, er det afgørende at finde en, der har specifik erfaring og ekspertise inden for dette område. En grundig screening kræver ikke kun et fagligt kendskab til ADHD men også en forståelse for, hvordan symptomerne kan præsentere sig forskelligt hos voksne.

Følgende skridt kan hjælpe dig med at finde den rette specialist:

 • Undersøg specialistens kvalifikationer: Sørg for, at den specialist, du overvejer, har relevant uddannelse og certificeringer i psykiatri eller psykologi med fokus på ADHD.

 • Erfaring tæller: Spørg ind til, hvor mange voksne den pågældende har screenet for ADHD, og hvordan deres opfølgning har været.

 • Metodik: Forstå specialistens tilgang til screening og diagnosticering af ADHD. En omfattende tilgang bør inkludere både interviews og standardiserede testmetoder.

 • Patientanmeldelser: Læs anmeldelser eller testimonialer fra tidligere eller nuværende patienter for at få et indblik i deres tilfredshed med specialistens service.

 • Kommunikationsstil: En god specialist vil kunne kommunikere klart og medfølende, og sørge for at du forstå, hvad screeningen indebærer.

 • Fleksibilitet: Overvej om specialisten tilbyder fleksible tidsplaner, der kan tilpasse sig din hverdag.

 • Forsikring og omkostninger: Klarlæg om din forsikring dækker screeningen, og hvad out-of-pocket omkostninger kan forventes.

 • Tilgængelighedsområde: Sørg for, at den klinik eller specialist, du overvejer, er indenfor et praktisk geografisk område.

At finde den rette specialist er afgørende for en præcis diagnose og et fundament for fremtidig behandling og støtte. Sørg for at tage dig tid til at finde en specialist, der føles som det rigtige match for dig.

Forberedelse psykisk: Sådan indstiller du dig til screeningen

At gå igennem en ADHD-screening som voksen kan være en emotionelt ladet oplevelse, og det er vigtigt at forberede sig psykisk. Her er nogle trin, der kan hjælpe med at indstille dig til processen:

 • Acceptér følelserne: Vær åben over for de følelser du måtte have omkring screeningen, hvad enten det er håb om klarhed, frygt for en diagnose, eller bekymring for forandringer i dit liv.
 • Forstå processen: Sørg for at forstå, hvad screeningen indebærer. Jo mere informeret du er om de anvendte tests og interviews, jo mindre angstprovokerende vil oplevelsen føles.
 • Snak med andre: Det kan være hjælpsomt at snakke med personer, der har været igennem en lignende proces. De kan dele deres erfaringer og måske berolige eventuelle bekymringer.
 • Gør det praktiske klart: Sørg for at tid og sted for screeningen passer ind i dit liv uden at skabe ekstra stress. Overvej at tage fri fra arbejde eller arrangere transport på forhånd.
 • Sov godt: En udhvilet hjerne fungerer bedre. Sørg for at få en god nats søvn før dagen for din screening.
 • Meditation og afslapningsteknikker: Brug afspændingsøvelser eller meditation kan hjælpe dig med at være rolig og fokuseret.
 • Skriv tanker ned: Hvis du har mange tanker omkring screeningen, kan det være en hjælp at skrive dem ned. Dette kan hjælpe med at få tankerne på afstand, så du kan være mere til stede under selve screeningen.
 • Aftal støtte efterfølgende: Det kan være en god idé at planlægge tid med en ven eller terapeut efter screeningen, uanset udfaldet, så du kan tale om oplevelsen og dine følelser.

Disse forberedelser hjælper til at indstille dig positivt og støttende og sætter dig i en bedre position til at håndtere screeningen og dens resultater.

Praktisk forberedelse: Dokumenter og informationer du skal have klar

Når du skal til en ADHD-screening som voksen, er det afgørende at være godt forberedt. Dette inkluderer indsamling af relevante dokumenter og informationer, som kan hjælpe specialisten med at få det bedst mulige grundlag for vurderingen af din situation. Her er en oversigt over, hvad du bør have med:

 • Personlige identifikationspapirer: Hav dit sygesikringskort og eventuelt pas eller kørekort klar, så din identitet kan bekræftes.

 • Medicinsk historik: Medbring en liste over tidligere og nuværende medicin, behandlinger, og relevante medicinske tilstande. Inkluder også oplysninger om eventuelle tidligere diagnoser eller screening for ADHD.

 • Skole- og arbejdsdokumentation: Rapporter fra skolen, såsom udtalelser, karakterblade, eller andre relevante optegnelser, der kan indikere vanskeligheder relateret til ADHD-symptomer. Karakterblade og anmeldelser fra arbejdspladsen kan også være relevante.

 • Vidnesbyrd fra tredjepart: Statements fra personer, der kender dig godt, som for eksempel familie, venner, eller tidligere lærere, der kan beskrive adfærd eller udfordringer, der kunne være forbundet med ADHD.

 • Selvrapporterede symptomer: En detaljeret beskrivelse af dine nuværende symptomer, herunder hvordan de påvirker din dagligdag og funktion. Overvej at føre dagbog i ugerne op til din screening, hvor du noterer hændelser eller situationer, der illustrerer dine udfordringer.

 • Spørgeskemaer eller skemaer: Fuldfør eventuelle skemaer eller spørgeskemaer, som screeningscentret måske har sendt dig i forvejen. Disse kan indeholde spørgsmål om din adfærd, symptomer, og livshistorie.

Disse oplysninger vil ikke blot hjælpe specialisten med at forstå din situation bedre, men også assistere i en mere effektiv og præcis diagnoseproces. Det er også en god idé at forberede spørgsmål til specialisten, så du fuldt ud kan udnytte tiden under screeningen.

Sådan forberedelse kan du forvente på dagen for ADHD screening

På dagen for din ADHD-screening er det vigtigt at føle sig forberedt og informeret om, hvad der kommer til at ske. Her er nogle vigtige punkter, der kan hjælpe dig med at forberede dig til din screening:

 • Ankom til tiden: Sørg for at ankomme til din aftale i god tid. Dette giver dig mulighed for at falde til ro og udfylde eventuelle sidste formskrifter, der måtte være nødvendige.

 • Medbring relevant dokumentation: Hav alle relevante medicinske optegnelser, herunder en liste over aktuelle medicin og eventuelle tidligere psykologiske vurderinger, klar til at vise til den sundhedsprofessionelle.

 • Forbered din historie: Vær klar til at diskutere dit liv og de udfordringer, du har mødt, som kan være relateret til ADHD. Tænk over konkrete eksempler, der illustrerer, hvordan symptomerne har påvirket forskellige aspekter af dit liv, både som barn og voksen.

 • Mental forberedelse: Forsøg at få en god nats søvn før din aftale, så du er mentalt klar. Det kan være en følelsesmæssigt udfordrende oplevelse, og træthed kan påvirke din evne til at kommunikere effektivt.

 • Spørgsmål klar til lægen: Hav en liste med spørgsmål klar, hvis du har nogen bekymringer eller brug for klargøring omkring processen.

Husk, en ADHD-screening er ikke en test, du kan bestå eller fejle, men snarere en vurdering for at forstå dine unikke behov og udfordringer. Det er vigtigt at være ærlig og åben for at få den mest nøjagtige vurdering.

Almindelige ADHD screening metoder og tests

Når voksne undersøges for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), anvendes en række screeningsteknikker og testmetoder for at vurdere symptomer og deres indvirkning på hverdagslivet. Disse metoder omfatter:

 • Selvvurderingsværktøjer: Dette kan omfatte spørgeskemaer eller checklister, som den voksne udfylder. De kan give en indikation af, hvorvidt der er symptomer på ADHD, såsom ubeslutsomhed, impulsivitet, eller koncentrationsbesvær.

 • Kliniske interviews: Lægen eller psykologen kan gennemføre dybdegående samtaler for at forstå individets udviklingshistorie, symptomer og den måde, disse påvirker funktionsevnen. Ofte bruges strukturerede interviewguider specifikt designet til at diagnosticere ADHD hos voksne.

 • Skalering af symptomer: Sundhedsprofessionelle kan anvende standardiserede skalaer til at måle sværhedsgraden af ADHD-symptomer. Dette hjælper med at afgøre, hvor meget symptomerne påvirker personens livskvalitet.

 • Observation af adfærd: Lejlighedsvis kan observationer enten i kliniske omgivelser eller i hverdagslige situationer hjælpe med at give yderligere kontekst til selvrapporterede symptomer.

 • Kognitive tests: Disse kan omfatte opgaver designet til at teste opmærksomhedsspændvidde, eksekutive funktioner og arbejdshukommelse. Disse tests kan give objektive data til støtte for symptomerne.

 • Medicinsk evaluering: For at udelukke andre medicinske årsager til symptomerne kan det også være nødvendigt med en fysisk undersøgelse og nogle gange blodprøver.

Det er vigtigt at understrege, at diagnosen ADHD ikke kan stilles udelukkende på basis af en test eller undersøgelse, men at en komplet klinisk vurdering er nødvendig. Alle resultater skal vurderes i forhold til den enkeltes historik og nuværende livssituation.

At besvare spørgsmål ærligt: Tips til at kommunikere med din udredere

Ærlighed er afgørende, når man gennemgår en ADHD-screening som voksen. Det er vigtigt at huske på, at udrederen er der for at hjælpe, og de bedste resultater opnås, når man kommunikerer åbenlyst og sandfærdigt. Her er nogle tips til at sikre en oprigtig dialog med din udredere:

 1. Forberedelse inden mødet: Tænk over dine symptomer og eksempler på, hvordan de påvirker din dagligdag. Vær klar til at diskutere, hvornår de begyndte, og hvordan de har udviklet sig over tid.

 2. Vær specifik: Generelle svar kan være uklare. Giv konkrete eksempler, som afspejler de udfordringer eller oplevelser, du har haft i forbindelse med potentielle ADHD-symptomer.

 3. Undgå at pynte på sandheden: Det kan være fristende at minimere problemer for ikke at fremstå sårbar. Men husk, at formålet med screeningen er at få hjælp, og det kræver en fuld forståelse af dine udfordringer.

 4. Tal om alt: Inkluder informationer, som du måske ikke umiddelbart mener er relevante. ADHD kan påvirke mange aspekter af livet, derfor kan tilsyneladende uvedkommende information være vigtig for en fuldstændig udredning.

 5. Stil spørgsmål: Hvis der er dele af screeningen eller visse spørgsmål, du ikke forstår, så spørg. Din forståelse er afgørende for at kunne give præcise svar.

 6. Brug tid på at reflektere: Tag dig tid under samtalen til at tænke over dine svar. Det er bedre at give et velovervejet svar end at svare hurtigt og uovervejet.

Ved at følge disse tips kan du bidrage til en mere præcis og nyttig ADHD-screening. Husk at ærlighed ikke kun er en hjælp for udrederen, men den bedste måde at sikre, at du får den støtte og behandling, du har brug for.

Efter screeningen: Fortolkning af resultater og næste skridt

Når en voksen har gennemgået en ADHD-screening, er det afgørende, at resultaterne fortolkes korrekt. Disse resultater skal vurderes af en kvalificeret sundhedsfaglig person, som kan identificere, om symptomerne er i overensstemmelse med diagnosticeringskriterierne for ADHD.

Resultaterne af en ADHD-screening er ikke et endegyldigt diagnoseværktøj, men snarere et springbræt til yderligere evaluering. Nedenstående er trin, der følger efter screeningen:

 • Resultatgennemgang: Patienten bør have en opfølgningssamtale med sundhedsfaglige for at gennemgå resultaterne, hvor der tages højde for både symptomer og deres påvirkning på dagligdagen.
 • Yderligere evaluering: Hvis screeningen tyder på mulig ADHD, kan der være behov for en mere nøjagtig psykologisk vurdering, der inkluderer kognitive tests og adfærdsmæssige vurderinger.
 • Samtale om historik: Det er vigtigt at diskutere tidligere og nuværende livsomstændigheder, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige udfordringer samt eventuelle tidligere diagnoser eller behandlinger.
 • Begyndelse af behandling: Hvis en professionel diagnosticerer ADHD, kan behandlingsmulighederne omfatte medicin, terapi, coaching eller en kombination deraf.
 • Understøttende strategier: Uanset diagnosen, bør der diskuteres strategier for at håndtere specifikke udfordringer, som kan omfatte tidsstyring, organisatorisk hjælp, eller workshops til forbedring af sociale færdigheder.

Vigtigt er det at huske, at en diagnose ikke nødvendigvis er en endelig dom, men snarere en forklaring på udfordringer, som man har oplevet. Denne forståelse kan være en vigtig faktor i at udarbejde en personlig tilpasset plan for at navigere i hverdagen med større succes.

Håndtering af ventetid og følelsesmæssige reaktioner

Når man skal igennem en ADHD-screening som voksen, kan ventetiden og de følelsesmæssige reaktioner være en betydelig udfordring. Det er vigtigt at have strategier på plads for at navigere igennem denne periode med så lidt stress som muligt.

 • Forbered dig mentalt på, at processen kan tage tid. Mange oplever en ventetid fra de søger om screening, til selve processen starter. Benyt denne tid aktivt til at søge information og støtte.
 • Hold en dagbog hvor du noterer dine tanker og følelser. Dette kan være et nyttigt værktøj til at reflektere over dit humør og identificere mønstre eller udløsere for stress.
 • Inddrag dit netværk. Venner og familie kan tilbyde støtte og forståelse, hvilket kan være afgørende for at få en positiv oplevelse igennem en stressfyldt tid.
 • Prøv mindfulness eller meditationsteknikker for at hjælpe med at håndtere angst og utålmodighed. Disse kan bidrage til at sænke stressniveauet og øge følelsen af indre ro.
 • Overvej professionel hjælp. Det kan være nyttigt at snakke med en psykolog om sine bekymringer og få strategier til at håndtere dem.

Det er også vigtigt at anerkende de følelsesmæssige reaktioner, der kan opstå, såsom frustration, angst eller forventningspres. Det kan skyldes usikkerhed omkring diagnosen, frygt for stigmatisering, eller simpelthen frustration over systemets langsomhed.

 • Husk at det er normalt at have et væld af følelser i denne periode. Vær venlig mod dig selv og anerkend at hver følelse er en del af processen.
 • Oprethold din normale daglige rutine så vidt muligt, det vil bidrage til at skabe struktur og forudsigelighed i en usikker ventetid.
 • Hvis ventetiden bliver uoverkommelig, kan det være en god idé at tage kontakt til den organisation eller klinik, der står for screeningen, for at få en opdatering på, hvor langt man er i processen.

Håndtering af ventetid og følelsesmæssige reaktioner er en integreret del af ADHD-screeningsprocessen for voksne. Ved at anvende de ovennævnte strategier kan man opnå bedre psykologisk velvære igennem denne ofte krævende fase.

Hvis du får diagnosen: Forståelse for ADHD og dine behandlingsmuligheder

Når man får stillet diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), er det vigtigt at huske, at ADHD er en neurobiologisk lidelse, der primært påvirker ens evne til at opretholde opmærksomhed og kontrollere impulsiv adfærd. Diagnosen kan være forløsende for mange, da det giver en forklaring på tidligere udfordringer, og det er første skridt mod at håndtere tilstanden effektivt.

Når diagnosen er stillet, findes der flere forskellige behandlingstilbud, som kan hjælpe voksne med ADHD til at navigere i hverdagen. Behandlingstilbud kan inkludere:

 • Medikamentel behandling: Lægeordineret medicin som stimulanser eller ikke-stimulerende medicin.
 • Psykoterapi: Terapiformer som kognitiv adfærdsterapi (KBT), der kan hjælpe med at udvikle nye strategier til at håndtere hverdagsproblemer og forbedre social interaktion.
 • Coaching eller rådgivning: Støtte til at skabe struktur og udvikle færdigheder til tidsstyring, organisationsstrategier og målsætning.
 • Støttegrupper: Mulighed for at møde andre med ADHD og udveksle erfaringer og coping-strategier.
 • Livsstilsændringer: Inklusive kostomlægning, regelmæssig fysisk træning og sikre tilstrækkeligt med søvn.

Det er afgørende at arbejde tæt sammen med en sundhedsprofessionel for at tilpasse behandlingen til den enkeltes behov. En integreret behandlingstilgang, der kombinerer medicinering med psykoterapi og livsstilsændringer, viser sig ofte at være mest effektiv.

Behandlingsstrategier for voksen ADHD er sjældent en one-size-fits-all løsning, og det kan kræve tid at finde det rette mix. Det er en proces, der kan justeres over tid, alt afhængig af hvordan symptomerne udvikler sig, og hvordan behandlingen påvirker individet.

Ingen diagnose? Yderligere ressourcer og alternative veje

At gennemgå en ADHD-screening som voksen kan være en transformerende oplevelse, især hvis resultatet bringer klarhed til en række udfordringer, der tidligere har virket uløselige. Dog er det vigtigt at anerkende, at en screening ikke altid resulterer i en diagnose. I sådanne tilfælde kan der være værdi i at udforske yderligere ressourcer og alternative veje for støtte og veiledning.

 • Opfølgning med en specialist: Hvis den oprindelige screening ikke resulterer i en diagnose, men symptomer fortsat påvirker livskvaliteten, kan det være nyttigt at søge en anden eksperts mening. Dette kan inkludere en psykiater eller en psykolog, som har specifik ekspertise i vurdering af voksne ADHD.

 • Pædagogisk rådgivning: Hvis der er vanskeligheder specifikt i læringsmiljøer, kan det være nyttigt at søge pædagogisk rådgivning. Skole- eller universitetsrådgivningstjenester kan tilbyde støtte og metoder til at håndtere studierelaterede udfordringer.

 • Stresshåndteringskurser: Ofte kan personer uden en ADHD-diagnose stadig opleve høj stress og koncentrationsbesvær. Kursusser i stresshåndtering eller mindfulness kan være til gavn for at lære afslapningsteknikker og koncentrationsevner.

 • Støttegrupper: Nogle gange kan samtale eller interaktion med andre, som har lignende udfordringer, give indsigt og strategier til bedre at håndtere daglige opgaver. Der findes mange lokale og online støttegrupper.

 • Selvhjælpsmateriale: Der er et væld af bøger, apps og online kurser designet til at hjælpe med organisation, tidsstyring og andre færdigheder, som folk med ADHD ofte kæmper med. Disse kan være nyttige, selv uden en formel diagnose.

 • Livsstilændringer: Simpel ændring i kost, motion og søvnmønstre kan have stor indvirkning på mental velvære. Rådfør dig med en ernæringsekspert eller en træningsspecialist for at udvikle en plan, der passer til dine behov.

Hvis der mistænkes en anden psykisk sundhedstilstand, er det også vigtigt at undersøge dette med en sundhedsfaglig. Husk, vejen mod bedre mental sundhed og velvære er ofte ikke lineær og kan kræve en kombination af forskellige tilgange og ressourcer.

Støtte og ressourcer: Familie, venner og supportgrupper

Når en voksen person overvejer ADHD-screening, er støtte fra personens nærmeste omgangskreds afgørende. Familien og venner kan spille en væsentlig rolle i hele processen, fra beslutningen om at blive screenet til at tilpasse sig de eventuelle resultater og de dermed følgende skridt.

 • Familie: Familien kan tilbyde en følelse af forståelse og et sikkert sted, hvor personen kan udtrykke sine bekymringer og håb. Nære familiemedlemmer, der allerede er bekendte med individets daglige udfordringer, kan bidrage med værdifulde observationer og støtte igennem screening og eventuel behandling.
 • Venner: Venner kan tilbyde et alternativt perspektiv og en støttende skulder. De kan også være praktiske støttespillere ved at hjælpe med at finde ressourcer, ledsage til aftaler eller blot lytte.
 • Supportgrupper: Deltagelse i supportgrupper, enten online eller i personligt regi, kan være en kilde til uvurderlig støtte. Her kan personer med ADHD udveksle erfaringer, strategier og få følelsen af fællesskab og forståelse fra andre, som står over for de samme udfordringer. Disse grupper kan også være nyttige for at opdage nyttige strategier og ressourcer.

Derudover findes der flere formelle supportressourcer, såsom:

 • Professionelle rådgivere eller coaches specialiseret i ADHD, som kan tilbyde individuel støtte og rådgivning.
 • Organisationer og foreninger, der fokuserer på ADHD, hvor man kan finde information, workshops og seminarer.
 • Apps og online værktøjer, der er designet til at hjælpe voksne med ADHD med at organisere deres liv og holde styr på aftaler og opgaver.

Det er vigtigt at huske, at hver persons behov er unik, og det gælder om at finde de ressourcer og typer af støtte, der bedst hjælper den enkelte med at navigere i processen med ADHD-screening og eventuel behandling.

Tilpasning af livsstil og dagligdag med ADHD diagnose

Når en voksen får diagnosen ADHD, kan det være nødvendigt med en række tilpasninger for at forbedre livskvaliteten og hverdagsfunktionen. Her er nogle skridt, der kan tages for at tilpasse livsstilen og dagligdagen:

 • Strukturering af hverdagen: Det er vigtigt at etablere faste rutiner og strukturer, såsom faste tidspunkter for opvågning, måltider og sovetid. En daglig plan eller to-do liste kan hjælpe med at holde styr på opgaver og aftaler.

 • Organisationsværktøjer: Brug af kalendere, planlægningsapps eller endda traditionelle papirplanlæggere kan være en stor hjælp til at håndtere tid og forpligtelser mere effektivt.

 • Arbejdsstrategier: At finde måder at reducere distraktioner på og øge fokuseringen på arbejdet, såsom at arbejde i stille omgivelser eller bruge støjreducerende hovedtelefoner, kan fremme produktiviteten.

 • Sund livsstil: En balanceret kost, regelmæssig motion og tilstrækkelig søvn er essentielle komponenter i håndteringen af ADHD-symptomer.

 • Netværk og støttesystemer: At søge støtte fra familie, venner eller ADHD-støttegrupper kan give værdifuld hjælp og forståelse.

 • Professionel rådgivning: Terapiformer såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan være effektive for voksne med ADHD til at udvikle strategier til at håndtere hverdagsudfordringer.

Etablere en dialog med arbejdsgiveren om muligheder for tilpasninger på arbejdspladsen kan også være til hjælp. Det kan være nødvendigt at indføre ændringer, eksempelvis fleksible arbejdstider eller specifikke opgavejusteringer.

Det er værd at bemærke, at hver person med ADHD er unik og de strategier, der virker for én person, er måske ikke effektive for en anden. Det er afgørende at arbejde tæt sammen med sundhedsprofessionelle for at udvikle en individuel tilpasningsplan.