Samspillet mellem ADHD og angst: Hvad du bør vide

af

Her er et overblik:

Indledning: Livet med ADHD og angst

At leve med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan være udfordrende nok i sig selv, med symptomer som distraktion, impulsivitet, og hyperaktivitet, som kan forstyrre dagligdagens gøremål og sociale interaktioner. Når angst også kommer ind i billedet, bliver kompleksiteten i hverdagslivet yderligere forøget. Angsttilstande kan omfatte generel bekymring, social fobi, panikanfald eller andre specifikke angstlidelser, som hver især kan påvirke individets evne til at håndtere de udfordringer, som ADHD præsenterer.

Mennesker med ADHD kan være mere tilbøjelige til at udvikle angst, delvist på grund af deres daglige kampe med organisering og opretholdelse af fokus, samt den konstante selvbevidsthed omkring deres symptomer. Denne kombination af ADHD og angst skaber en dobbelt byrde, som kan føre til yderligere psykologiske og emotionelle problemer, hvis de ikke håndteres korrekt. Forståelsen af samspillet mellem ADHD og angst er afgørende for at kunne tilbyde den rette støtte og behandling.

Personer med både ADHD og angst kan opleve:

 • Øget stress over at prøve at balancere deres symptomer
 • Højere risiko for social isolation på grund af frygt for misforståelser eller fordømmelse
 • Svært ved at opnå personlige og professionelle mål
 • Forstærkede følelser af utilstrækkelighed og lavt selvværd

Det er vigtigt for både personer med ADHD og angst og deres pårørende at forstå, hvordan disse to tilstande kan påvirke hverdagslivet. Ved at anerkende kompleksiteten i at leve med denne dobbeltdiagnose kan træffes bedre sundhedsbeslutninger, og man kan søge passende behandlingsformer.

Forstå ADHD og angst og deres overlap

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og angstlidelser er to tilstande, der ofte ses overlappe hos individer. Det er vigtigt at anerkende, at selvom de kan forekomme sammen, er de separate diagnoser, der kræver deres egen specifikke behandling.

ADHD er en neurologisk lidelse, som primært påvirker en persons opmærksomhed og selvkontrol. Typiske symptomer på ADHD kan inkludere:

 • Uopmærksomhed og distraktion
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Organiseringsproblemer
 • Udfordringer med at færdiggøre opgaver

På den anden side er angst karakteriseret ved overdreven og vedvarende bekymring og frygt. Nogle almindelige symptomer på angst kan omfatte:

 • Bekymring
 • Uro
 • Fysisk spænding
 • Søvnforstyrrelser
 • Ængstelig undgåelse af visse situationer

Overlapning mellem ADHD og angst er almindeligt, og det kan være vanskeligt at skelne symptomerne fra hinanden. Angst kan for eksempel forværre uopmærksomheden hos en person med ADHD, fordi bekymringerne kan distrahere fra opgaven ved hånden.

Det er ligeledes vigtigt at forstå, at angst hos nogle mennesker med ADHD kan være en sekundær reaktion på de frustrationer og udfordringer, som ADHD-symptomer medfører i hverdagen. De konstante kampe med organisering, opfølgning på pligter og sociale interaktioner kan være kilden til alvorlig angst.

En forståelse af, hvordan ADHD og angst overlapper, er kritisk for at tilpasse den korrekte behandling og støtte. Det anbefales, at personer, som oplever symptomer på begge lidelser, søger hjælp fra sundhedsprofessionelle med erfaring i behandlingen af både ADHD og angst for at få en omfattende behandlingsplan.

Strukturering af dagligdagen: Nøglen til stabilitet

En af de største udfordringer for personer med ADHD og angst er at skabe og opretholde en stabil daglig rutine. Strukturerede dagsplaner kan dog være en kraftfuld måde at håndtere symptomer på både ADHD og angst, fordi de reducerer usikkerhed og overvældelse, og dermed mindske angsten.

 • Planlægning af Dagen:

  1. Start med at definere klare tidsblokke for dagens hovedaktiviteter. Det kan inkludere arbejdstid, måltider, fritidsaktiviteter, og søvn.
  2. Indarbejd rutinemæssige pauser, så personen med ADHD kan genopfriske og undgå overstimulering.
  3. Vær realistisk med tidsrammerne og sørg for ikke at overbook dagen, hvilket kan føre til øget angst.
 • Prioriteringslister:

  • Opret en daglig opgaveliste med tydelige prioriteter. Dette hjælper med at skabe overblik og mindske følelsen af at være overvældet.
  • Brug visuelle hjælpemidler som kalendere eller apps, der kan sætte struktur på og give påmindelser.
 • Fleksibilitet i Struktur:

  • Selvom struktur er vigtig, skal der også være plads til fleksibilitet. Dette er særligt relevant, når angsten manifesterer sig og omplanlægning måske er nødvendig.
  • Lær personen med ADHD og angst at justere forventningerne, så de kan håndtere uventede ændringer uden ekstra stress.

Personer med ADHD og angst har ofte gavn af klare guidelines i løbet af dagen. Disse kan hjælpe med at skabe forudsigelighed og kontrol over deres miljø, hvilket er essentielt i at håndtere angsten. Ved at integrere strukturerede strategier i dagligdagen, kan personer med ADHD og angst opnå en følelse af stabilitet og øget selvstændighed i deres liv.

Tidsstyringsteknikker til forbedret fokus

For personer med ADHD og angst kan tidsstyring være en udfordrende, men afgørende færdighed for at forbedre fokus og mindske stress. Ved at anvende effektive tidsstyringsteknikker kan individer øge deres produktivitet og opnå en følelse af kontrol. Her er en række teknikker, der kan hjælpe:

 • Pomodoro-teknikken: Denne tilgang inddeler arbejdsopgaver i korte intervaller, typisk 25 minutter, efterfulgt af en femminutters pause. Efter fire sådanne sessioner holdes en længere pause. Det hjælper med at opretholde fokus og forhindre udmattelse.

 • Eisenhower Matricen: Den opdeler opgaver i fire kategorier baseret på deres vigtighed og hastighed, og hjælper med prioritering og beslutningstagning om, hvad der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

 • Time blocking: Denne metode indebærer at blokere specifikke tidsperioder til forskellige opgaver eller aktiviteter gennem dagen, hvilket bidrager til at skabe en struktureret tidsplan og reducerer mulighederne for multitasking.

 • To-do-lister: En prioriteret liste kan gøre det lettere at styre opgaver og sikre, at de vigtigste opgaver bliver håndteret først.

 • Brug af teknologi: Apps og software designet til tidsstyring kan hjælpe med at organisere opgaver, sætte påmindelser og spore tidsforbrug.

Det er vigtigt at nævne, at disse teknikker kræver tilpasning og praksis. Folk med ADHD og angst bør tage små skridt og være tålmodige med sig selv, mens de integrerer disse strategier i deres daglige rutine. Consistently practicing these time management techniques can lead to improved focus, reduced anxiety, and a better overall sense of well-being.

Angsthåndteringsteknikker: Fra åndedrætsøvelser til meditation

Mennesker med ADHD oplever ofte en forstærket angst, hvilket kan forværre symptomerne på deres ADHD. At mestre angsthåndteringsteknikker er derfor essentielt for at forbedre deres samlede mentale helbred. En række metoder kan anvendes for at regulere angst, herunder åndedrætsøvelser og meditation.

Åndedrætsøvelser

Åndedrætsøvelser er en simpel, men kraftfuld måde at nedsætte angst på. De kan udføres næsten hvor som helst og til enhver tid, hvilket gør dem til et tilgængeligt værktøj for personer med ADHD.

 • Dyb vejrtrækning: Langsom, dyb vejrtrækning kan have en beroligende effekt og fremme fokusering. Dette kan opnås ved at trække vejret ind dybt gennem næsen, holde vejret et øjeblik, og derefter ånde langsomt ud gennem munden.
 • 4-7-8 metoden: Vejrtrækningsteknikken, hvor man inhalerer i fire sekunder, holder ånden i syv sekunder og udånder over otte sekunder, er kendt for at fremme ro og afslapning.

Meditation

Meditation, især mindfulness-meditation, er endnu en effektiv angsthåndteringsteknik for folk med ADHD. Det hjælper med at centre tankerne og lindre den konstante strøm af bekymringer, som ofte ledsager angst.

 • Guidet meditation: At følge en guided meditation kan hjælpe dem med ADHD med at forblive fokuseret på øvelsen, hvilket kan være udfordrende ved traditionel meditation.
 • Mindfulness-praksis: Daglig mindfulness-praksis, som at være fuldt opmærksom på nuværende øjeblik eller aktiv lytning, kan forbedre koncentration og hjælpe med at styre angst.

Ved at integrere disse teknikker i dagligdagen, kan personer med ADHD markant forbedre deres evne til at håndtere angst. Det anbefales at eksperimentere med forskellige angsthåndteringsteknikker, da hver person er unik, og derfor kan forskellige metoder virke bedre for nogle end for andre.

Motion og ernærings rolle i håndteringen af ADHD og angst

Fysisk aktivitet og en velafbalanceret kost spiller en central rolle i behandlingen af både ADHD og angstlidelse. Forskning har vist, at regelmæssig motion kan forbedre kognitive funktioner og hjælpe med at regulere følelsesmæssige svigninger, som ofte er forbundet med disse tilstande.

Motion

 • Forbedrer hjernefunktion: Motion øger blodgennemstrømningen til hjernen, hvilket kan forbedre neuropsykologiske funktioner.
 • Reducerer symptomer: Regelmæssig fysisk aktivitet er kendt for at reducere symptomer på både ADHD og angst.
 • Forbedrer søvnkvaliteten: Mange med ADHD og angst kæmper med søvnproblemer; motion kan hjælpe med at regulere søvnrytmer.

Ernæring

 • Balanceret kost: En kost rig på essentielle næringsstoffer understøtter hjernens sundhed og kan mindre symptomerne på ADHD og angst.
 • Reduceret sukker og koffeinindtag: Det anbefales at begrænse indtaget af sukker og koffein, da disse stoffer kan forværre både angst og hyperaktivitet.
 • Omega-3 fedtsyrer: Der er fundet positive effekter af omega-3 tilskud på opmærksomhed og emotionelle aspekter ved ADHD og angst.

Det er vigtigt, at motion og kosttilpasninger tilrettelægges individuelt, da mennesker med ADHD og angst kan have forskellige behov og præferencer. En tværfaglig tilgang, hvor sundhedsprofessionelle som læger, diætister og fysioterapeuter arbejder sammen, er ofte den mest effektive metode til at skabe en sund livsstil, der kan hjælpe med at håndtere symptomerne af ADHD og angst.

Skab et støttende netværk: Familie, venner og fagfolk

Når man håndterer de udfordringer, som kan opstå i krydsfeltet mellem ADHD og angst, er et robust støttesystem essentielt. Et støttende netværk kan bestå af familie, venner og professionelle, som alle spiller en vigtig rolle i at tilbyde støtte og forståelse.

 • Familie: Familien kan skabe stabilitet og tryghed. Det er vigtigt, at familien informeres om de specifikke udfordringer ved ADHD og angst, så de kan yde den rette støtte. Familie terapier eller uddannelsesprogrammer kan være gavnlige for at forbedre kommunikationen og opbygge stærkere forhold.

 • Venner: Venner kan være en kilde til social støtte og afledning. Man bør stræbe efter at opretholde et netværk af venner, der er positive, forstående og patienter. Selv én eller to nære venner kan gøre en væsentlig forskel for ens velbefindende.

 • Fagfolk: Professionel hjælp fra psykologer, psykiatere eller specialiserede terapeuter kan være nødvendig. Disse fagfolk kan tilbyde specialiseret viden og behandling, som kan hjælpe med at styre både ADHD og angst. Det kan indbefatte medicinsk behandling, terapiformer som kognitiv adfærdsterapi (KBT) eller anden indsigtsgivende terapi.

Det er afgørende at huske på, at hjælp og støtte er en kontinuerlig proces. Et aktivt tilvalg af at vedligeholde og udvikle dette støttenetværk kan give afgørende ressourcer til at håndtere livets udfordringer på en sund måde. Når en person med ADHD og angst lærer at involvere og stole på sit støttenetværk, kan vedkommende ofte opleve større succes med at administrere begge tilstande og forbedre deres livskvalitet.

Søvnens betydning for hjernen med ADHD og angst

Søvn er et grundlæggende biologisk behov, der spiller en kritisk rolle for alle individers sundhed, især for dem med ADHD og angst. Hjernen benytter søvnperioden til at genopbygge og forny sig selv. For personer med ADHD og angst kan en god nats søvn være særligt vigtig, eftersom de kan opleve forhøjet stress og har sværere ved at regulere følelser og opmærksomhed.

 • Søvn hjælper med at normalisere de neurokemiske systemer, der er berørt af ADHD og angst, herunder dopamin og serotonin. Mangel på tilstrækkelig søvn kan forværre symptomerne på både ADHD og angst.
 • Under søvnen bearbejder hjernen dagens oplevelser, hvilket er essentielt for læring og hukommelse. ADHD-patienter kæmper ofte med opgaver relateret til arbejdshukommelsen, og søvn hjælper med at styrke denne funktion.
 • Søvnmangel kan føre til emotionel dysregulering, noget som personer med ADHD og angst ofte oplever. Tilstrækkelig søvn kan forbedre humør og følelsesmæssig stabilitet.
 • Kontinuerlig dårlig søvnkvalitet kan øge risikoen for angstfølelser hos personer med ADHD, hvilket skaber en ond cirkel, hvor angst kan medføre søvnbesvær, som igen forstærker angst.

Det anbefales, at personer med ADHD og angst lægger særlig vægt på at etablere sunde søvnvaner. Det kan indebære faste sengetider, et køligt og mørklagt soveværelse og undgåelse af stimulanser såsom kaffe og elektronik før sengetid. Når søvnkvaliteten forbedres, kan det medføre en mærkbar forskel i håndteringen af begge tilstande.

Håndtering af medicinering og terapi

For at adressere de udfordringer, som mennesker med både ADHD og angst møder, er det vigtigt at nærme sig behandlingen med en omhyggelig og integreret tilgang. Effektiv håndtering af medicinering og terapi kræver en detaljeret forståelse af, hvordan disse tilstande påvirker hinanden, samt en tilpasset behandlingsplan.

 • Medicinsk behandling: Lægerne kan ordinere stimulerende midler eller ikke-stimulerende midler for at lindre ADHD-symptomerne, mens SSRIs (selektive serotonin genoptagelsesinhibitorer) eller andre antidepressiva ofte anvendes for at kontrollere angstlidelse. Det er kritisk vigtigt at overvåge patientens respons på disse medikamenter, da de kan interagere og ændre effektiviteten af hinandens virkning.

 • Psykoterapi: Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en effektiv behandlingsform, der hjælper patienter med at forstå og ændre de tankeprocesser, der bidrager til deres angst og ADHD-symptomer. Ved at fokusere på at udvikle organisatoriske færdigheder og håndteringsteknikker, kan terapien hjælpe med at reducere følelsen af overvældelse, som ofte ledsager disse lidelser.

 • Patientuddannelse: Uddannelse om begge lidelser er afgørende. Ved at forstå deres interaktioner og påvirkninger, er patienten bedre rustet til at genkende triggere og symptomer samt mere effektivt navigere i håndtering af deres tilstand.

 • Livsstilsændringer: En sund livsstil kan spille en stor rolle i håndteringen af ADHD og angst. Regelmæssig motion, tilstrækkelig søvn, og en næringsrig kost kan forbedre symptomerne. Desuden kan mindfullness-øvelser og stressreduktionsteknikker være nyttige metoder til at nedsætte angstniveauerne.

Når man arbejder med medicin og terapi til personer med både ADHD og angst, er samarbejde med sundhedsprofessionelle og en åben kommunikation mellem patienten og behandleren nødvendig for at optimere behandlingen og opnå den bedst mulige livskvalitet.

Digitale hjælpemidler og apps til selvstyring

For mennesker, der lever med både ADHD og angst, kan forvaltningen af hverdagsopgaver, tidsstyring og personlig organisation være særligt udfordrende. Digitale hjælpemidler og apps kan fungere som vigtige støtteredskaber til at øge struktur og mindske stress. Nedenstående er nogle eksempler på teknologiske løsninger, der kan hjælpe brugere med at forbedre selvstyringen:

 • Tidshåndteringsværktøjer: Apps som ‘RescueTime’ eller ‘Focus@Will’ hjælper brugere med at monitorere, hvor meget tid de bruger på forskellige aktiviteter. De tilbyder indsigt i brugerens vaner og fremmer mere effektiv tidsanvendelse.
 • Planlægningsapps: ‘Todoist’ eller ‘Google Kalender’ kan bruges til at organisere opgaver og aftaler. Disse programmer sender påmindelser, så brugeren husker sine forpligtelser og hjælper med at strukturere dagen.
 • Mindfulness og afslapningsapps: Apps som ‘Headspace’ og ‘Calm’ tilbyder guidede meditationer og afslapningsøvelser, der kan reducere angst og forbedre koncentrationen.
 • Apper til sporring af vaner: ‘Habitica’ gør vanedannelse til et spil, hvilket kan øge motivationen for at fastholde sunde rutiner og forbedre selvkontrol.

Disse teknologiske værktøjer giver brugerne mulighed for selv at styre deres tid og opgaver mere effektivt, men det anbefales at konsultere sundhedsfagligt personale for at sikre, at de valgte apps er passende og støttende i forhold til deres personlige behov. En integreret tilgang, som kombinerer digitale hjælpemidler med professionel vejledning og behandling, kan være den mest effektive metode til at håndtere de dualistiske udfordringer ved ADHD og angst.

Sætning af realistiske mål og fejring af succeser

Mennesker med ADHD og angst kan stå over for betydelige udfordringer i hverdagen. Disse kan omfatte vanskeligheder med at organisere opgaver, styre tid effektivt og opretholde fokus. Når disse udfordringer kombineres, kan det være overvældende, hvilket yderligere kan forstærke følelser af angst. Det er derfor essentielt at sætte realistiske mål for at fremme selvtillid og selvstændighed.

 • Først og fremmest bør individer med ADHD og angst sikre, at målene er SMART – Specifikke, Målbare, Opnåelige, Relevante og Tidsbestemte.
 • Det er også vigtigt at nedbryde større opgaver i mindre, håndterbare skridt for ikke at føle sig overvældet.
 • Sæt klare deadlines for hvert skridt, men vær samtidigt fleksibel og justér tidsrammerne, hvis nødvendigt, for at imødekomme den variabilitet i koncentration, som kan opstå med både ADHD og angst.

Når mål opnås, bør succeser fejres for at anerkende indsats og fremgang. Dette kan være:

 • En pause fra arbejdet for at nyde en kort gåtur eller en anden form for pause, der giver fornyet energi.
 • Små belønninger, som kan motivere til at fortsætte med den gode indsats, for eksempel en bog eller en film.
 • Social anerkendelse, som at dele sin succes med venner eller familie for at skabe et supportsystem.

Fejring af succeser er vitalt, da det kan øge motivationen og forbedre det generelle velbefindende. Det hjælper med at sætte en positiv spiral i gang, hvor hver enkelt succes bygger grundlag for yderligere succeser. For personer med ADHD og angst er denne praksis særlig vigtig, da det er et skridt mod at bryde den negative cyklus af stress og frustration, og dermed fremmer en følelse af kompetence og kontrol.

Afslutning: Skabe en håndterbar hverdag med ADHD og angst

At leve med både ADHD og angst kan være udfordrende, men det er muligt at skabe en håndterbar hverdag gennem forskellige strategier. For at håndtere disse forhold er det vigtigt først at få en korrekt diagnose og derefter at arbejde hen imod en tilpasset plan for behandling og støttestrategier.

 • Struktureret Miljø: Oprettelse af en velstruktureret hverdag kan reducere følelsen af kaos, som ofte kan være en trigger for angst hos personer med ADHD. Dette kan omfatte etablering af en konsekvent rutine for måltider, søvn og arbejdsopgaver.

 • Professionel Vejledning: Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), kan være gavnlig for personer med ADHD og angst, idet det hjælper med at identificere og ændre tankemønstre, der bidrager til angst.

 • Medicinsk Behandling: Medicin, såsom stimulanter for ADHD og anxiolytika eller SSRI’er for angst, kan hjælpe nogle individer med at håndtere deres symptomer. Det er dog vigtigt at arbejde tæt sammen med en sundhedsudbyder for at finde den rigtige medicin og dosis.

 • Selvomsorg: Regelmæssig fysisk aktivitet, sund ernæring, tilstrækkelig søvn og mindfulness-øvelser kan understøtte den overordnede trivsel.

 • Støttesystemer: Det er essentielt at have et stærkt supportsystem bestående af familie, venner og måske en støttegruppe, hvilket kan tilbyde en forståelse og hjælpende hånd.

 • Organisatoriske Værktøjer: Brug af kalendere, apps og andre organisatoriske værktøjer kan hjælpe med at holde styr på opgaver og forpligtelser, hvilket mindsker stress og ængstelighed.

Det er afgørende at huske, at hvad der virker for én person ikke nødvendigvis virker for en anden. En individuel tilgang er nøgleordet, og justeringer over tid kan være nødvendige for at finde den mest effektive måde at forvalte hverdagen på med både ADHD og angst.